Gabrijel: Boje Evropske unije u Beogradu potpuno nevidljive

02 Jun 2017

„Zašto u Srbiji velika većina stanovništva veruje da je Rusija ta koja pruža najveću finansijsku pomoć“

„Glavni problemi na zapadnom Balkanu su doma?eg porekla: zastoj u reformama, korupcija, ekonomska stagnacija i politi?ka nestabilnost. Tako?e uo?avamo da se strahovi i stare traume koriste da se skrene pažnja sa tih problema. To su interni problemi regiona. Me?utim, moramo biti svesni toga da Zapadni Balkan nije imun na ono što se dešava u Evropi i u svetu“, rekao je ministar spoljnih poslova Nema?ke Zigmar Gabrijel govore?i na „VIII ASPEN Konferenciji ministara spoljnih poslova Jugoisto?ne Evrope“ koja je održana u sredu 31. maja u Berlinu, prenosi Deutsche Welle.

Gabrijel je izrazio zabrinutost zbog toga što, kako je rekao, „neke zemlje van regiona pokušavaju ponovo da uspostave sfere uticaja i pritom u regionu uzbunjuju susede jedne protiv drugih – i protiv EU”. “Ti faktori koji ne poti?u iz regiona, ali na njega uti?u – još više smanjuju dinamiku reformi i ja?aju snage koje su zainteresovane za opstanak lošeg statusa-kvo“.

„Naša ponuda još uvek stoji“

„Uveren sam“, rekao je nema?ki šef diplomatije, „da je u interesu Zapadnog Balkana i EU da se ponovo zauzmu pravi kurs. A glavni kurs je jasan od samita u Solunu – i zbog toga bi hteo da ga potvrdim: ?lanstvo šest zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji – to je cilj.“

„Ali iskrena analiza mora da sadrži i gorku istinu: perspektiva ?lanstva u EU poslednjih godina na Zapadnom Balkanu izgubila je deo svoje privla?nosti. Javnost je uvek bila razo?arana kada bi shvatila da je taj proces pun iskušenja i da dugo traje. Zbog toga se mora promeniti retorika u EU, a i u regionu. Umesto da se EU krivi za sve što krene naopako, odgovorni politi?ari trebalo bi da ohrabruju svoje gra?ane na putu ka EU – jer naša ponuda još uvek stoji“, rekao je Gabrijel.

Ako ne uložimo sada, kasnije ?e biti skuplje

On je dodao i da bi opsežnu pomo? koju EU ve? pruža regionu trebalo mnogo više u?initi vidljivom.

„Ne može biti da, na primer u Srbiji, velika ve?ina stanovništva još uvek veruje da je Rusija ta koja pruža najve?u finansijsku pomo?. Ne razumem na primer zašto nekoga na putu od aerodroma ka centru Beograda pozdravlja veliki bilbord posve?en rusko-srpskom prijateljstvu, dok su žuta i plava boja Evropske unije potpuno nevidljive“, rekao je Gabrijel. „Moramo ubrzati velike infastrukturne projekte koji su ekonomski od vitalnog zna?aja i imaju snažnu simboliku – kao što je autoput izme?u Srbije, Kosova i Albanije.“

Nema?ki ministar spoljnih poslova zato je, radi finansiranja tih projekata, predložio osnivanje dodatnog specijalnog fonda. ?lanice EU, EFTA i EEA mogle bi da budu donatori.

„Isti tako“, zaklju?io je, „trebalo bi osnovati fond za dulano obrazovanje: Da to sve mnogo košta – ali ako ne uložimo novac sada – posledice ?e biti još mnogo skuplje.“

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!