Futogom se širi nesnosan smrad kiselog kupusa

25 Jan 2014

Dobar kupus daleko se čuje

Meštani Futoga pored Novog Sada, mesta koje je poznato po dobrom kupusu, požalili su se danas na “nesnosan smrad” kiselog kupusa koji se širi tim mestom.

Oni su naveli da proizvo?a?i kiselog kupusa koriste kanal Sukova bara, koji je namenjen isklju?ivo za odbranu od poplava, za ispuštanje rasola, od kojeg se širi nesnosan smrad, prenosi ekološka organizacija Zelena patrola.

Dodali su da je re? o problemu koji traje ve? nekoliko godina unazad.

Zelena patrola prenosi da je resorna pokrajinska inspekcija nekoliko puta izlazila na teren, pri ?emu je utvr?ena odgovornost nekoliko proizvo?a?a kiselog kupusa, me?utim osim opomene, nisu preduzete nikakve kaznene mere.

Futožani su zbog toga pokrenuli i elektronsku peticiju zahtevaju?i kona?no rešavanje problema.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!