FTN: Službena putovanja – redovni poslovi kontrole motornih vozila

04 Dec 2014

FTN odgovorio Državnoj revizorskoj instituciji

Novosadski Fakultet tehni?kih nauka (FTN) odgovorio je danas na izveštaj Državne revizorske institucije (DRI) u kojem se kritikuje prošlogodišnje poslovanje tog fakulteta.

U saopštenju koje je potpisala saradnica za odnose s javnoš?u na FTN Bojana Bokan navodi se da troškovi u izveštaju DRi deluju impozantno, ali da su oni relativno mali s obzirom na broj zaposlenih i broj studenata koje pokrivaju.

“Treba napomenuti da dobar deo troškova za sopstveno funkcionisanje obezbe?uje sam FTN kroz kroz aktivnosti u realnim tržišnim uslovima u zemlji i inostranstvu.”, istakla je Bokan i dodala da je FTN najve?i fakultet u zemlji sa preko 13 hiljada studenata i skoro 1.200 zaposlenih.

U saopštenju se odgovara i na primedbu DRI da je jedno lice zaposleno na FTN na službenim putovanjima u zemlji provelo 222, od ukupno mogu?ih 261 radnih dana u 2013. godini i po osnovu dnevnica za službena putovanja i naknade za koriš?enje sopstvenog vozila ostvarilo primanja u iznosu od 2,13 miliona dinara.

“Treba razjasniti da se radi o redovnim poslovima kontrole motornih vozila, koje se obavljaju na terenu, a koje vrši Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo na osnovu odgovaraju?ih licenci i ugovora. Ovim poslovima se fakultet bavi ve? više od 20 godina u sklopu svojih van-nastavnih aktivnosti, a sve isplate su iz sopstvenih sredstava fakulteta”, piše u sapštenju.

Bokan je u saopštenju navela i da su isplate za rad ?lanova Saveta fakulteta vršene na bazi odgovaraju?ih ugovora, što je dodatno definisano fakultetskim aktima krajem 2013. godine, odnosno, kako je navela, znatno pre nalaza DRI.

U saopštenju se dodaje i da su isplate za plate zaposlenih na FTN vršene u iznosima koje je fakultet dobijao od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za ovu namenu, a u skladu za zakonom i propisima.

FTN je pozvao sva nadležna kontrolna tela kao i kompletnu javnost da uporede i kontrolišu svaku aktivnost ove, kako se navodi, renomirane obrazovne i nau?ne institucije.

U saopštenju se isti?e i da je DRI u izveštaju zaklju?ila i da je poslovanje tog fakulteta “osim za ?injenice navedene u odeljku Osnov za mišljenje sa rezervom o reviziji pravilnosti poslovanja, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije koje su prikazane u Završnom ra?unu Fakulteta tehni?kih nauka u Novom Sadu za 2013. godinu, po svim materijalno zna?ajnim aspektima u skladu sa propisima Republike Srbije”.

Transparentnost: Potrebna šira akcija na FTN

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost saopštio je danas da izražava posebu zabrinutost zbog izveštaja DRI o poslovanju FTN u prošloj godini.

U saopštenju se ocenjuje da je na FTN potrebna šira akcija utvr?ivanja mogu?ih krivi?nih dela, kojom bi rukovodilo Tužilaštvo za organizovani kriminal.

“Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost godinama ukazuje na to da se na fakultetima i visokim školama u Republici Srbiji bez ikakve kontrole godišnje potroši bezmalo 100 miliona evra studentskog i novca poreskih obveznika, pa bi sa tog aspekta kontrola morala biti i rigoroznija i u?estalija”, poru?ili su iz tog saveta.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!