Francuski parlamentarci u poseti Vojvodini

11 Dec 2008

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas da se u procesu donošenja Statuta, kao najvišeg…

Šandor EgerešiPredsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas da se u procesu donošenja Statuta, kao najvišeg pravnog akta pokrajine jasno oslikava spremnnost Srbije da se regionalizuje i decentralizuje, kao i da ubrza proces evropskih integracija.
“Vojvodina želi i može da ubrza put Srbije ka Evropi, a da bi se ona nesmetano razvijala kao moderna evropska regija neophodno je da Statut bude što pre usvojen”, kazao je Egereši tokom susreta sa delegacijom Grupe prijateljstva “Francuska-Srbija” iz francuske skupštine.
“Osim toga što se novim Statutom otvara prostor za o?uvanje i negovanje najve?eg blaga Vojvodine, a to je njena multinacionalnost, multikulturalnost i višejezi?nost, ovaj dokument pruža neophodni okvir za dalji ekonomski razvoj Pokrajine, a sve to u skladu sa Ustavom Srbije”, rekao je Egereši francuskim parlamentarcima koji borave u višednevnoj poseti Srbiji.
Delegacija koju predvodi predsednik Grupe prijateljstva Zan Pjer Difo susrela se danas i sa predsednikom Izvršnog ve?a Vojvodine Bojanom Pajti?em.
Pajti? je izjavio da su novim Ustavom Srbije predvi?ene nove nadležnosti za Vojvodinu, koje se odnose najpre na mogu?nost osnivanja novih pokrajinskih institucija, kao i na mogu?nost povra?aja pokrajinske imovine.
“Tako?e, u fazi je i donošenje novog vojo?anskog Statuta i Zakona o nadležnosti Vojvodine, koji ?e biti usaglašeni sa republi?kim Ustavom, ali ?e precizirati položaj i ingerencije Vojvodine”, dodao je Pajti?.
U saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za informacije navodi se da su predstavnici francuskog parlamenta ocenili da Vojvodina, svojom nacionalnom šarolikoš?u podse?a na Evropu u malom i da na najbolji na?in može da pripremi i Srbiju na budu?nost u Evropskoj uniji.
Francuski parlamentarci izrazili su spremnost da aktivno podrže uspostavljanje saradnje i produbljivanje ve? postoje?ih prijateljskih odnosa Vojvodine sa regionima u Francuskoj, kao i za organizovanje susreta privrednika, kako bi se oja?ale ekonomske veze izme?u Srbije i Francuske, dodaje se u saopštenju.
Difo, koji predvodi delegaciju francuskih parlamentaraca je i ?lan parlamentarnog Odbora za inostrane poslove.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!