Forum žena LSV: Ohrabriti žrtve da prijavljuju nasilnike

24 Nov 2016

Na jedan prijavljen slučaj postoji barem još petnaest neprijavljenih.

Forum žena Lige socijaldemokrata Vojvodine pozvao Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova da pokrene trajnu kampanju u kojoj bi žrtve bile ohrabrene da prijavljuju nasilje i nasilnike, jer je nasilje u porodici najre?e prijavljivano nasilje, pošto se procenjuje da na jedan prijavljen slu?aj postoji barem još petnaest neprijavljenih.

“Da bi Zakon o spre?avanju nasilja u porodici zaista mogao da posluži u borbi protiv porodi?nog nasilja, neophodno je prevashodno ohrabriti žrtve da prijavljuju nasilnike. Isto tako, jako je važno voditi preciznu i trajnu kako policijsku, tako i evidenciju svih drugih nadležnih službi, što trenutno nije slu?aj”, ukazuje se u saopštenju.

Kako se dodaje, uspostavljanje precizne i višegodišnje evidencije bi olakšalo utvr?ivanje neposredne opasnosti od ponavljanja nasilja, ali i preventivno i pravovremeno delovanje u spre?avanju nasilja.

Napominje se da je pre godinu dana Forum žena LSV poslao dopis svim institucijama koje se bave spre?avanjem nasilja nad ženama – centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, MUP – u, tužilaštvima i sudovima – sa zahtevom za informacije u vezi sa nasiljem u porodici, odnosno broj evidentiranih slu?ajeva nasilja, broj podnetih prijava, potencijalnih krivi?nih postupaka, presuda i druge relevantne podatke. Me?utim, kako se dodaje, neke ustanove nisu ni odgovorile, dok su neke saopštile da podatke nemaju ili su raspolagale nepotpunim podacima.

Forum žena Lige socijademokrata Vojvodine poru?uje da ?e i dalje pomno pratiti i reagovati na svaku vrstu nasilja i boriti se za striktnu primenu zakona u kažnjavanju po?inioca i davati i dalje apsolutnu podršku u zaštiti i osamostaljivanju žrtve nasilja.
(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!