Formirane mreže protiv diskriminacije u Novom Sadu i Pančevu

14 Oct 2016

Podrška lokalnim institucijama kako bi mogle da identifikuju i adekvatno reaguju na bilo koji oblik diskriminacije nad LGBT osobama

Nevladina organizacija za lezbejska ljudska prava Labris saopštila je danas da se projekat “Udruženi protiv diskriminacije” uspešno nastavio treninzima u Novom Sadu i Pančevu, te da je Mreža za prevenciju nasilja i svih vidova diskriminacije nad LGBT osobama, nakon Beograda, formirana i u ta dva grada.

U saopštenju se navodi da su se pozivu Labrisa ponovo odazvale sve relevantne institucije, a njihovi predstavnici pokazali su veliko interesovanje za buduću saradnju.

U njemu se dodaje i da će, u narednih godinu dana, Labris i partnerske organizacije, Atina (Udruženje građana protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja) i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) raditi na jačanju kapaciteta i podršci lokalnim institucijama kako bi im pomogle da identifikuju i adekvatno reaguju na bilo koji oblik diskriminacije nad LGBT osobama u Srbiji.

U okviru te inicijative tokom oktobra i novembra održaće se obuke u Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Pančevu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Nišu za oformljenih sedam lokalnih multisektorskih mreža.

Obuke će se fokusirati na značaj umrežavanja i saradnje između predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, lokalnih centara za socijalni rad, predstavnika kancelarija Zaštitnika građana, tužilaštva, sudstva, Nacionalne službe za zapošljavanje, zdravstvenih i obrazovnih institucija, Uprave za rodnu ravnopravnost, kao i aktivista organizacija civilnog društva.

Tokom projekta identifikovaće se najbolje prakse i preporuke za lokalne multisektorske mreže koje će se koristiti u zagovaranju kako bi se osiguralo unapređenje položaja LGBT osoba u lokalnim zajednicama. Osnivanje lokalnih multisektorskih mreža i uključivanje različitih aktera je samo jedan od koraka ka unapređenju poštovanja ljudskih prava u Srbiji.

Projekat se, kako se objašnjava, realizuje uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!