Formiran Pokrajinski savet za zapošljavanje

09 Apr 2009

U Izvršnom ve?u Vojvodine danas je konstituisan Pokrajinski savet za zapošljavanje, ?iji ?e zadatak biti da utvr?u…

Izvršno ve?e VojvodineU Izvršnom ve?u Vojvodine danas je konstituisan Pokrajinski savet za zapošljavanje, ?iji ?e zadatak biti da utvr?uje i predlaže pokrajinskoj vladi plan zapošljavanja i mere za njegovo sprovo?enje.
Nakon konstituisanja ?lanovi saveta su iza zatvorenih vrata razmotrili Program za o?uvanje broja radnih mesta u Vojvodini u ovoj godini.
Programom su predvi?ene mere kojima bi se predupredile posledice svetske ekonomske krize u Vojvodini i uspešno borilo protiv nezaposlenosti, za šta je u buddzetu Vojvodine u 2009. godini predvi?eno oko pet milijardi dinara.
Pokrajinskoj vladi ?e biti predložene mere subvencija za otvaranje radnji ili preduze?a, podsticanje otvaranja novih radnih mesta, finansiranje javnih radova, kao i podsticanje zapošljavanja u poljoprivredi, na selu i u nerazvijenim sredinama.
Savet za zapošljavanje ?ini 14 ?lanova, a za predsednika je imenovan Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad zapošljavanje. U Savetu su i ?lanovi sindikata i ostalih socijalnih partnera, predstavnici nevladinih organizacija i nau?nih institucija.
Kako je saopšteno, Savet za zapošljavanje je posebno telo Izvršnog ve?a Vojvodine, koji ?e razmatrati sli?na pitanja kao i Socijalno-ekonomski savet Vojvodine.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!