Formiran Pokrajinski savet za migracije

05 Aug 2015

Savet će pratiti migracije na teritoriji pokrajine

Na današnjoj sednici Pokrajinske vlade doneta je odluka o fomiranju Pokrajinskog saveta za migracije, povremenog radnog tela koje će predlagati program, mere i planove aktivnosti koje treba preduzeti radi efikasnijeg upravljanja migracijama na teritoriji Vojvodine.

Kako je objašnjeno, savet će pratiti migracije na teritoriji pokrajine i o tome izveštavati Komesarijat za izbeglice i migracije.

Na čelu Saveta je potpredsednik Pokrajinske vlade Mihalj Njilaš, a za članove su imenovani potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin, pokrajinska sekretarka za zdravstvo Vesna Kopitović, predstavnici Policijske uprave Novi Sad, Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju, Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim  i raseljenim licima, Crvenog krsta Vojvodine, Direkcije za robne rezerve Vojvodine, kao i pokrajinski poverenik za izbeglice.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!