Fondacija Prosperitati objavila pojedine rezultate prvog kruga konkursa

10 Apr 2016

Slede novi konkursi

Fondacija Prosperitati objavila je pojedine rezultate prvog kruga konkursa pomo?i ma?arske vlade vojvo?anskim preduzetnicima.

Bespovratnu pomo? za standardizaciju dobilo je 13 prijavljenih kandidata, za razvoj turizma pomo? su dobila 24 preduzetnika, me?u kojima su i mikro i mala preduze?a, pomo? za nabavku mreža za zaštitu od leda dobilo je šest prijavljenih, a pomo? za gajenje sadnica sa višegodišnjim rastom dobilo je njih 30, nevedeno je u dokumentima objavljenim na sajtu ove Fondacije.

Fondacija Prosperitati je u ponedeljak, 4. aprila, raspisala pet novih konkursa namenjenih, izme?u ostalog, za kupovinu zemlje, razvoj turizma, kao i za pokretanje biznisa.

Prvi konkurs je vredan 3,2 miliona evra. Sredstva je obezbedila Vlada Ma?arske u sklopu programa vrednog ukupno 160 miliona evra koliko ?e biti dodeljeno Ma?arima u Vojvodini putem konkursa pomenute fondacije u ovoj i naredne tri godine.

Više o konkursima se može videti na stranici http://www.prosperitati.rs.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!