Fond za razvoj Vojvodine dodelio 361,5 miliona dinara

17 May 2008

Fond za razvoj Vojvodine dodelio je danas registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima iz Vojvodine kreditna sredst…

Izvršno ve?e VojvodineFond za razvoj Vojvodine dodelio je danas registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima iz Vojvodine kreditna sredstva u iznosu od 361,5 miliona dinara.
Na konkursu za dugoro?no kreditiranje razvojnih programa i projekata za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, osnovnog stada i mati?nog jata, višegodišnjih zasada i pove?anje kapaciteta prerade sredstva je dobilo 288 korisnika.
Direktor Fonda za razvoj Mihajlo Brki? rekao je novinarima na 74. me?unarodnom Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu da je konkurs bio opšteg tipa i mogao se koristiti za sve namene osim za izgradnju gra?evinskih objekata.
Maksimalni iznos kredita, kako je podsetio, iznosio je dva miliona dinara, uz obavezu korisnika na sopstveno u?eš?e od najmanje 50 odsto. Rok vra?anja kredita je pet godina, sa grejs periodom od jedne do dve godine.
Kamatna stopa iznosila je 2,8 odsto na godišnjem nivou za kredite obezbe?ene garancijom ili avaliranim menicima, odnosno 4,2 odsto za kredite obezbe?ene hipotekom.
Brki? je najavio da ?e u nedelju, 18. maja Fond raspisati novi konkurs za izgradnju silosa i hladnja?a, na kojem ?e mo?i da u?estvuju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva i preduze?a iz Vojvodine.
Maksimalni iznos za izgradnju silosa bi?e 15 miliona dinara, dok ?e za izgradnju hladnja?a korisnici mo?i da dobiju do 30 miliona dinara.
Oni kojima budu odobreni krediti bi?e u obavezi da u?estvuju sa najmanje 50 odsto sredstava u realizaciji projekata.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!