Fond za mlade talente objavio liste kandidata

31 Dec 2010

Fond

Fond za mlade talente je na 25. sednici održanoj 29. decembra 2010. godine razmatrao prijave 2731 kandidata po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija ili diplomskih akademskih studija – master ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova ?iji je osniva? Republika Srbija, za šk. 2010/2011. godinu i doneo odluku da se objavi lista kandidata koji su ispunili sve uslove konkursa i lista kandidata koji nisu ispunili jedan ili više uslova konkursa i/ili imaju nepotpunu dokumentaciju, radi uvida kandidata u pristigle podatke i dosadašnje rezultate po Konkursu.
U objavljenim listama predstavljeni su obra?eni podaci svih kandidata koji su se prijavili po ovom konkursu. Kandidati mogu podneti primedbe na podatke koji se nalaze u listama najkasnije do 14. januara 2011. godine. Liste možete preuzeti ovde Rang lista dobitnika 1000 stipendija bi?e utvr?ena na osnovu prose?ne ocene kandidata ostvarene na osnovnim studijama po isteku roka za primedbe po Konkursu i bi?e objavljena na sajtu Ministarstva omladine i sporta. Posle održavanja 26. sednice Fonda na kojoj ?e se doneti odluka o utvr?ivanju rang liste dobitnika 1000 stipendija potpisa?e se ugovori o stipendiranju i nakon toga vrši?e se uplata mese?nih stipendija, po?ev od rate za oktobar 2010. godine.

Podelite ovu stranicu!