Fond EU daje 25,3 miliona evra za otpuštene radnike

19 Dec 2012

Evropski fond za prilagođavanje globalizaciji izdvojio je 25,3 miliona evra za pomoć otpuštenim radnicima u Evropi, od čega skoro 12 miliona evra za radnike francuske kompanije PSA Pežo Sitroen

Evropski fond za prilago?avanje globalizaciji izdvojio je 25,3 miliona evra za pomo? otpuštenim radnicima u Evropi, od ?ega skoro 12 miliona evra za radnike francuske kompanije PSA Pežo Sitroen, objavila je danas Evropska komisija.

Sa ovim sredstvima, koje je tražilo pet pogo?enih zemalja pomo?i?e se ukupno 4.722 radnika da ponovo na?u zaposlenje.

Ostatak sredstava Fonda za prilago?avanje bi?e podeljen izme?u otpuštenih radnika iz fabrike Astra Zeneka u Švedskoj, 54 holandske firme u sektoru izgradnje, irske firme Talk Talk, 35 španska proizvo?a?a metalskih proizvoda i brodogradilišta i firme Zalko Aluminijum Zeland u Holandiji.

“Evropski fond je efikasan insturment za pomo? radnicima otpuštenim zbog izmena strukture svetske trgovine. On se tako?e pokazao korisnim posle otpuštanja usled ekonomske krize”, navodi se u saopštenju evropskog komesara za zapošljavanje i socijalna pitanja Lasla Andora.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!