Fifa: Bez minute ćutnje za Srebrenicu

10 Jul 2010

Fifa je odgovorila da taj dan koincidira s hapšenjem i izricanjem kazne na doživotnu robiju Nelsona Mendele i njegovih saboraca pre 50 godina.

Svetska fudbalska federacija (Fifa) izvinila se danas me?unarodnom Društvu za ugrožene narode zato što nije u mogu?nosti da ispuni njihovu molbu da se pre po?etka finalne utakmice na Svetskom prvenstvu u fudbalu održi minuta ?utnje za žrtve genocida u Srebrenici.
Fifa je odgovorila da taj dan koincidira s hapšenjem i izricanjem kazne na doživotnu robiju Nelsona Mendele i njegovih saboraca pre 50 godina.
“Kako možete i pretpostaviti, taj dan ima veliki zna?aj za celi afri?ki kontinent, a posebno za Južnu Afriku. Zato se nadamo da ?ete imati razumevanja za to da nijedan od tih užasnih doga?aja ne?e biti posebno istaknut u Južnoj Africi na završnoj utakmici Svetskog prvenstva”, navodi se u odgovoru Fife.
Nelson Mendela bio je osu?en jer se borio protiv terora belaca nad crnom ve?inom u Južnoj Africi (aparthejda).
Dodaje se da Fifa izražava svoje duboko žaljenje zbog žrtava zlo?ina u Srebrenici i sau?eš?e njihovim porodicama i gra?anima Bosne i Hercegovine.
Pismo je, u ime predsednika Fife Sepa Blatera, potpisao generalni sekretar Žerom Valke (Jerome Valcke).
Me?unarodno društvo za ugrožene narode ima sedište u Nema?koj.
(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!