FHP: Zakon o civilnim invalidima rata obespravio žrtve i njihove porodice

22 avg 2017

"Ne postoji nikakvo interesovanje države za žrtve i utisak je da nadležni organi čekaju da ti ljudi umru i ne predstavljaju više problem"

Fond za humanitarno pravo (FHP) pozvao je danas nadležne organe Srbije da ukinu Zakon o civilnim invalidima rata koji je obespravio najmanje 15.000 civilnih žrtava rata i njihovih porodica i koji predstavlja najdrastičniji primer „institucionalizovane“ diskriminacije.

Direktorka pravnog programa FHP Milica Kostić rekla je na predstavljanju izveštaja o pravnom i institucionalnom okviru u Srbiji u pogledu prava i potreba civilnih žrtava rata, da važećim zakonom žrtve silovanja i seksualnog nasilja, osobe koje su bile u logorima, porodice stradalih zbog otežanih procedura u zakonu ne mogu da ostvare svoja prava.

Zakon je diskriminatorski jer, kako je istakla, razlikuje žrtve fizičkog i psihičkog povređivanja, da li imaju vidljve povrede ili ne, a minimalni stepen oštećenja da bi civilni invalid mogao dobiti invalidninu iznosi 50 odsto dok je za vojne invalide dovoljan prag od 20 odsto telesnog oštećenja.

Prema njenim rečima, ljudi koji pate od posledica rata socijalno su najugoženiji, a 70 odsto njih su stariji od 65 godina.

„Ne postoji nikakvo interesovanje države za žrtve i utisak je da nadležni organi čekaju da ti ljudi umru i ne predstavljaju više problem“, kazala je Milica Kostić.

Zakonom su pogađeni i Bošnjaci iz Sandžaka, Hrvati iz Vojvodine, ali i Srbi proterani iz Hrvatske u akciji „Oluja“.

Autor izveštaja Relja Radosavljević rekao je da je problem tertorijalno tumačenje zakona navodeći da je u poslednjih pet godina Ministarstvo rada zauzelo stav da civilne žrtve rata ne mogu biti oni koji su stradali na teritoriji bivših jugoslovenskih republika, odnosno van Srbije.

„Takav uslov u zakonu ne postoji, ali posledice ovakvog tumačenja išle su do toga da su naknadno ukinuti statusi civilnih žrtava Srbima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji su ranije bili priznati“, rekao je on.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!