FHP: Zakon o civilnim invalidima rata obespravio žrtve i njihove porodice

22 Aug 2017

"Ne postoji nikakvo interesovanje države za žrtve i utisak je da nadležni organi čekaju da ti ljudi umru i ne predstavljaju više problem"

Fond za humanitarno pravo (FHP) pozvao je danas nadležne organe Srbije da ukinu Zakon o civilnim invalidima rata koji je obespravio najmanje 15.000 civilnih žrtava rata i njihovih porodica i koji predstavlja najdrasti?niji primer “institucionalizovane” diskriminacije.

Direktorka pravnog programa FHP Milica Kosti? rekla je na predstavljanju izveštaja o pravnom i institucionalnom okviru u Srbiji u pogledu prava i potreba civilnih žrtava rata, da važe?im zakonom žrtve silovanja i seksualnog nasilja, osobe koje su bile u logorima, porodice stradalih zbog otežanih procedura u zakonu ne mogu da ostvare svoja prava.

Zakon je diskriminatorski jer, kako je istakla, razlikuje žrtve fizi?kog i psihi?kog povre?ivanja, da li imaju vidljve povrede ili ne, a minimalni stepen ošte?enja da bi civilni invalid mogao dobiti invalidninu iznosi 50 odsto dok je za vojne invalide dovoljan prag od 20 odsto telesnog ošte?enja.

Prema njenim re?ima, ljudi koji pate od posledica rata socijalno su najugoženiji, a 70 odsto njih su stariji od 65 godina.

“Ne postoji nikakvo interesovanje države za žrtve i utisak je da nadležni organi ?ekaju da ti ljudi umru i ne predstavljaju više problem”, kazala je Milica Kosti?.

Zakonom su poga?eni i Bošnjaci iz Sandžaka, Hrvati iz Vojvodine, ali i Srbi proterani iz Hrvatske u akciji “Oluja”.

Autor izveštaja Relja Radosavljevi? rekao je da je problem tertorijalno tuma?enje zakona navode?i da je u poslednjih pet godina Ministarstvo rada zauzelo stav da civilne žrtve rata ne mogu biti oni koji su stradali na teritoriji bivših jugoslovenskih republika, odnosno van Srbije.

“Takav uslov u zakonu ne postoji, ali posledice ovakvog tuma?enja išle su do toga da su naknadno ukinuti statusi civilnih žrtava Srbima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji su ranije bili priznati”, rekao je on.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!