FHP: Vojnomedicinske ustanove ometaju pravdu u postupcima za ratne zločine

14 Sep 2017

"Radi se o smišljenoj opstrukciji odbrana, uz saučesništvo vojnih medicinskih ustanova"

Fond za humanitarno pravo (FHP) optužio je danas vojnomedicinske ustanove u Srbiji da su “saučesnici” u “smišljenoj opstrukciji” suđenja za ratne zločine.

FHP je u saopštenju za javnost naveo da optuženi za ratne zločine u predmetu Trnje koriste “taktiku izostajanja” sa suđenja pa tako juče nije održan glavni pretres pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu jer sudu ponovo nije pristupio optuženi Pavle Gavrilović, kome je “navodno pozlilo na dan suđenja”.

“Izostanak je, kao i u ranijim slučajevima, opravdan na osnovu medicinske dokumentacije Vojne bolnice u Nišu. Sličnu taktiku izostajanja sa suđenja koristio je u prošlosti i drugooptuženi Rajko Kozlina, s tim da je potvrdu o hospitalizaciji pribavljao od beogradske Vojnomedicinske akademije. Obojica optuženih su i danas pripadnici Vojske Srbije. Radi se o smišljenoj opstrukciji odbrana, uz saučesništvo vojnih medicinskih ustanova. Pozivamo sud da, barem određivanjem pritvora optuženima, stane na put evidentnom ometanju pravde”, navodi se u saopštenju.

Optuženi se terete da su, kao pripadnici 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, 25. marta 1999. godine u selu Trnje, u kosovskoj opštini Suva Reka učestvovali u ubistvu najmanje 27 albanskih civila, među kojima 12 žena i četvoro dece.

Kao komandant Pozadinskog bataljona 549. mtbr VJ, Gavrilović je, prema optužnici, neposredno pre napada na selo okupio svoje potčinjene starešine, među kojima je bio i drugookrivljeni Kozlina, i izdao im naređenje, pokazujući rukom u pravcu sela, „da ne sme biti preživelih“.

Kozlina se tereti da je, kao vodnik i komandir borbene grupe, postupajući po Gavrilovićevom naređenju, lično ubio najmanje 17 civila.

“Opstrukcija od strane optuženih i njihovih odbrana u ovom predmetu traje od samog početka procesa. To je primetila i predsednica sudskog veća, koja je na glavnom pretresu 25. februara 2016. godine konstatovala da se ‘vrlo često dešava da on (okrivljeni Pavle Gavrilović) bude hospitalizovan, da bude u bolnici dva dana ili tri dana pred pretres i da se njegovo lečenje završava posle otkazanog pretresa’”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je zbog učestale hospitalizacije optuženih u vreme glavnih pretresa, predsednica veća naložila njihovo medicinsko veštačenje, ali su veštaci medicinske struke svoje nalaze zasnovali isključivo na dokumentaciji vojnih medicinskih ustanova koje inače dvojici optuženih izdaju lekarska uverenja, a ne na neposrednom medicinskom pregledu veštaka.

Navodi se da su, zbog odugovlačenja ovog postupka, oštećeni u septembru 2017. godine podneli sudu prigovor radi ubrzanja postupka, tražeći zaštitu svog prava na suđenje u razumnom roku.

FHP je istakao da pravdanje učestalih izostanaka sa suđenja optuženih za ratne zločine dokumentacijom vojnomedicinskih ustanova nije neuobičajena praksa, budući da se, na primer, u postupku priznavanja presude Suda Bosne i Hercegovine osuđenom generalu Novaku Đukiću ponavlja identična situacija.

“U slučajevima kada optuženi nisu vojni osiguranici, ovakvih učestalih pravdanja medicinskom dokumentacijom od strane civilnih zdravstvenih ustanova nema. Drugim rečima, neizbežan je utisak da iza opstrukcije stoje lekari vojnomedicinskih ustanova, čije eventuane zloupotrebe, koje zapravo predstavljaju krivično delo, niko ne proverava”, ocenjuje se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!