FHP: Trideset Srebreničana koji su 1995. pobegli u Srbiju, bilo predato Vojsci RS

13 Jul 2017

"Nijedan sud se nije bavio dokazima iznetim u dosijeu o tome i FHPće podneti krivične prijave tužilaštvu protiv onih koji su učestvovali u deportacijama i zločinima opisanim u tom dokumentu"

Trideset Bošnjaka koji su jula 1995. godine pobegli iz Srebrenice u Srbiju da bi izbegli smrt, bilo je predato Vojsci Republike Srpske (RS), a tela njih 15 su na?ena u masovnim grobnicama, podaci su iz dosijea Fonda za humanitarno pravo (FHP) o deportaciji iz Srebrenice.

Autorka dosijea Milica Kosti? rekla je da je FHP došao do mnoštva dokaza o “barem” 30 muškaraca bošnja?ke nacionalnosti koji su, beže?i iz Srebrenice, prešli u Srbiju gde ih je najpre u Bajinoj Bašti i Ljuboviji lokalna policija ispitivala, maltretirala, zatim predala Grani?noj policiji, koja ih je na kraju “predala u ruke” Vojske RS.

“Petnaestoro je na?eno u srebreni?kim masovnim grobnicama, devetoro se vodi kao nestalo, a šestoro je preživelo. Svaka primopredaja je dokumentovana”, rekla je Milica Kosti? navode?i da se procenjuje da je stvaran broj deportovanih Srebreni?ana bio ve?i.

Po njenim re?ima, svi od lokalne policije do državnog vrha Srbije su znali da oni “idu u ruke Vojske RS i da se sistematski ubijaju”.

Kosti? je navela da je od 1. avgusta 1995. godine, državni vrh Srbije, “pod pritiskom me?unarodne zajednice”, odlu?io da se izbegli iz Srebrenice ne deportuju, ve? da se zatvore u logore.

Po njenim re?ima, nijedan sud se nije bavio dokazima iznetim u dosijeu o tome i Fond ?e podneti krivi?ne prijave tužilaštvu protiv onih koji su u?estvovali u deportacijama i zlo?inima opisanim u tom dokumentu.

Jedan od šestorice preživelih, Abdurahman Malki?, ispri?ao je kako je 11. jula napustio Srebrenicu i “putem spasa” krenuo ka Tuzli u koloni u kojoj je bilo 15.000 Bošnjaka i na koju su stalno vrršeni napadi.

Malki? je rekao da je preplivao Drinu da bi prešao u Srbiju gde ga je uhvatila policija i odvela u Bajinu Baštu, a potom ga je predala u Bratuncu.

On je kazao da je u logoru proveo 30 dana i doživeo psihofizi?ku torturu, a da su njih šestorica imala “ludu sre?u da prežive”.

Muhamed Avdi?, sin nestalog Azema, rekao je da je tek u martu prošle godine od Haškog suda dobio prvi pisani trag iz policije Bajine Bašte da mu je otac bio zarobljen u Srbiji 31. jula 1995. godine i istog dana predat Vojsci RS.

“Majka, sestra i ja smo se s njim rastali 30. marta 1993. godine kada je (komandant Vojske RS Ratko) Mladi? bio na ulazu u Srebrenicu. Mi smo tada izašli i krenuli ka Tuzli, a on je ostao… U avgustu 1995. godine dobili smo informaciju da je zarobljen, ali nismo znali gde”, ispri?ao je Avdi?.

On je rekao da je bio u “šoku dok je ?itao imena i prezimena ljudi koji su pomogli zlo?incima da ubiju” njegovog oca koga, kako je rekao, nije izru?ila “XY” osoba, ve? MUP Srbije i da želi da sazna sve o o?evoj sudbini, ali ne zbog osvete.

“Moja osveta je saznanje istine. Vratio sam se da živim u Srebrenici gde je život ubijan”, naveo je Avdi? i izrazio o?ekivanje da ?e organi Srbije utvrditi okolnosti u vezi s deportacijama Srebreni?ana i preduzeti mere potiv onih koji su u tome u?estvovali.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!