FHP: Diković ima sumnjivu prošlost

23 jan 2012

Novi načelnik Generalštaba Vojske RS Ljubiša Diković bio je komandant 37. motorizovane brigade, u čijoj zoni odgovornosti su se tokom 1999. godine desili teški masovni ratni zločini na Kosovu

„Dokazi na kojima se zasniva presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u predmetu Milutinović i drugi, preživele žrtve iz Drenice koje su svedočile u MKSJ ili dale izjavu FHP-u, kao i dokumenta sadržana u javnoj Bazi podataka MKSJ, ukazuju na brojne teške i masovne ratne zločine, koji su počinjeni prema albanskim civilima u zoni odgovornosti komandanta 37. motorizovane brigade Vojske SRJ, novopostavljenog načelnika Generalštaba Vojske RS, general-potpukovnika Ljubiše Dikovića“ – tvrdi se u današnjem saopštenju Fonda za Humanitarno pravo.

FHP podseća da su se tokom NATO bombardovanja, ratni zločini koje su vršili pripadnici VJ/MUP ponavljali, a da ih novi načelnik Generalštaba Ljubiša Diković nije sprečio, iako je imao obavezu.

„Do danas, pripadnici i komandanti jedinica koji su sudelovali u izvršenju ratnih zločina u Ćirezu/Qirez, Starom Čikatovu/Çikatovё e Vjetёr, Baksu, Vrbovcu/Vёrboc i Glogovcu/Gllogoc, gde je u toku četiri nedelje ubijeno najmanje 200 civila, nisu procesuirani“, navodi FHP.

Ova organizacija ističe da pomenuti dokazi ukazuju i na bezobzirnu pljačku albanske imovine tokom NATO bombardovanja.

„Komandanti i pripadnici VJ/MUP, među kojima i komandant 37. mtbr Ljubiša Diković, sudelovali su u oduzimanju i prisvajanju albanske imovine u cilju ličnog korišćenja i bogaćenja“, tvrdi FHP.

General-potpukovnik Ljubiša Diković je 12. decembra 2011. godine, ukazom predsednika Republike Srbije, postavljen na mesto načelnika Generalštaba Vojske Republike Srbije.

FHP smatra da oficir poput Ljubiše Dikovića nije dostojan da bude načelnik Generalštaba Vojske Republike Srbije. On, po FHP, nema profesionalni ni moralni potencijal da doprinese vraćanju poverenja u Vojsku Republike Srbije, kako u regionu, tako i na međunarodnom nivou.

FHP je pozvala nadležne organe da predsedniku Republike Srbije predoče činjenice o postupanju nekadašnjeg komandanta 37. mtbr tokom rata, kao i dokaze MKSJ o počinjenim ratnim zločinima u zoni odgovornosti ratnog komandanta Ljubiše Dikovića.

Dosije Ljubiše Dikovića, koji je sačinio FHP, može da doprinese potpunijem sagledavanju njegove lične i komandne odgovornosti, smatra FHP.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!