Festival uličnih svirača predstavlja Gradić Fest

12 Jun 2017

Festival uličnih svirača će kroz svoju novu formu – Gradić fest pružiti priliku svim zainteresovanima da uzmu aktivno učešće u kreiranju nove umetničke i urbane sredine

Festival uli?nih svira?a, Cinema City, Pop Up (Berberaj & Public P), Scenatoria, Suburbium, Fruška?, Happy Trash Production, Ugrip i AAaaa festival udruži?e se od 1. do 3. septembra na ulicama Petrovaradinskog podgra?a oko ideje oživljavanja Gradi?a kroz muziku, film i umetni?ke performanse.

Ideja o udruživanju pojavila se prošle godine kada je Festival uli?nih svira?a uz slogan – Budimo Gradi?, premešten u Podgra?e sa ciljem da probudi i oživi ovu zajednicu. Tada se inicijativi pridružio veliki broj udruženja, festivala, i pojedinaca koji su želeli da u?estvuju u oplemenjivanju ovog, godinama zanemarenog lokaliteta.

Vizija o Podgra?u Petrovaradinske tvr?ave kao uzbudljivom umetni?kom i turisti?kom kvartu i prirodnom nastavku peša?ke zone centra Novog Sada, posta?e stvarnost tokom tri dana trajanja Gradi? festa kada ?e se na ulicama udružiti muzika, film, umetnost i zabava.

Prošle godine su programi realizovani pretežno sa desne strane Podgra?a u odnosu na Beogradsku ulicu. Ulice na kojima ?e biti održan ovogodišnji Gradi? fest su: Beogradska ulica, Lisinskog, Vladimira Nazora, Trg vladike Nikolaja, Štrosmajerova ulica, Rampin put (staza koja se pruža od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Vojvodine do stepeništa tvr?ave) i zelene površine iza Beogradske kapije.

Kako bi što više približili Gradi? fest prostoru u kojem ?e biti održan, kreativni tim festivala osmislio je ovogodišnji vizuelni identitet koji uklju?uje prepoznatljive elemente iz Podgra?a. Kroz paterne i boje koji oslikavaju izgled kaldrme, fasada i krovova prikazan je jedinstveni izgled koji poseduje Podgra?e Petrovaradinske tvr?ave ili Gradi?.

Kao i prethodnih 16 godina u programu ?e u?estvovati izvo?a?i iz Srbije, regiona, Evrope, ali i drugih udaljenih država, a ?ini?e ga muzi?ki nastupi, filmske i video projekcije, performansi, ambijentalne predstave, umetni?ke instalacije i drugo.

Festival uli?nih svira?a ?e kroz svoju novu formu – Gradi? fest pružiti priliku svim zainteresovanima da uzmu aktivno u?eš?e u kreiranju nove umetni?ke i urbane sredine, koja nam je, pre svega – neophodna. Izgradimo novi festival i budimo, svi zajedno, deo jedne nove pri?e.

Festival uli?nih svira?a – Gradi? fest, organizuje Umetni?ka asocijacija Inbox uz pokroviteljstvo Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje.

(Oradio)

Podelite ovu stranicu!