FBiH: Na snazi zakon o negiranju genocida

04 Oct 2014

Zatvorske kazne predviđene su za svakoga ko u Federaciji BiH negira genocid i zločin potvrđen pravosnažnom presudom

U bh. entitetu Federacija BiH je na snagu stupio zakon koji zabranjuje negiranje genocida i ratnih zlo?ina, a koji predvi?a zatvorske kazne svakoj osobi koja na teritoriju Federacije negira genocid ili zlo?in potvr?en pravosnažnom presudom.

„Osoba koja izaziva, me?u ostalim, rasnu i vjersku mržnju ili opravdava genocid i ostale zlo?ine utvr?ene pravomo?nim odlukama mjerodavnih me?unarodnih i doma?ih sudova, kaznit ?e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine“, stoji u tom zakonskom aktu.

Rije? je, zapravo, o dopuni Kaznenog zakona, ?ije je usuglašavanje trajalo godinama, a ti?e se zakonskih izmjena koje se odnose na zabranu negiranja genocida i ratnih zlo?ina potvr?enih pravosnažnim presudama doma?ih i stranih sudova.

Bez podrške državnog Parlamenta

Isti prijedlog nekoliko je puta upu?ivan u državni Parlament, ali ondje do danas nije dobio podršku.

Zakonski prijedlog prvo je usvojio Predstavni?ki, a ljetos i Dom naroda Parlamenta FBiH te su izmjene stupile na snagu osmi dan od objavljivanja u Službenom glasniku.

Odredbe Zakona ne?e se primjenjivati retroaktivno.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!