Fajon: Evropa pala na testu solidarnosti prema izbeglicama

28 Aug 2016

Ukoliko Mađarska kaže „ne” izbegličkim kvotama, možda neko u EU može da zatraži referendum o tome da li mi još uvek želimo Mađarsku u uniji

Poslanica u Evropskom parlamentu i potpredsednica Stranke socijaldemokratije u Sloveniji Tanja Fajon izjavila je danas na Kor?uli da je Evropa pala na testu solidarnosti i zajedni?ke evropske politike o izbeglicama i upozorila na porast radikalnih i ekstremisti?kih stavova prema ovim ljudima.

„Evropa je pala na testu solidarnosti i zajedni?ke evrospke migrantske politike. Problem je kad politi?ari zaborave da su u pitanju ljudi i ljudski problemi i da migracija nije nešto što treba da privla?i politi?ke poene, ve? nešto što trebamo da rešavamo”, rekla je Fajon agenciji Beta na okruglom stolu o izbeglicama i migrantima.

Ona je ocenila da Evropa u poslednje vreme prolazi kroz mnoge krize i da tada ljudi gube poverenje, plaše se, što je dobar povod za radikalne, ekstremisti?ke i nacionalisti?ke politike koje su i danas prisutne u pojedinim državama.

Prema njenim re?ima, Ma?arska i neke druge države podigle su ograde na svojim granicama, ali to nije spre?ilo ljude da dolaze ve? je otvorilo put za druge oblike zloupotreba izbeglica i migranata.

„Ljudi su vrlo ranjivi, posebno žene i deca. Zatvaranje granica ne spre?ava ljude da putuju dalje. Oni su ?esto izloženi i raznim oblicima eksploatacije, trgovini ljudima i organizovanom kriminalu”, kazala je Tanja Fajon.

Ona je dodala da nema jednostavnog odgovora ali da treba što brže rešavati uzroke problema u Siriji i u drugim ratom zahva?enim zemljama, zbog kojih su ljudi prinu?eni da beže.

„Evropa je odgovorna za to što se dešava. Nedostaju nam lideri koji bi se uklju?ili u rešavanje ovog pitanja, a države treba da podele odgovornost. U Evropu je došlo oko milion i po izbeglica, dok smo nakon Drugog svetskog rata imali oko 12 miliona ljudi samo u Nema?koj”, podsetila je Fajon.

Ona je rekla da je problem nedostatak solidarnosti i zajedni?ke politike, a da sve više politi?ara pokušava da stabilizuju situaciju samo u svojoj zemlji i da je to posledica finansijsko-ekonomske i moralne krize u Evropi.

„Mi možemo da se izolujemo i napravimo ograde oko svake zemlje i možemo voditi izolovanu politiku ali živimo u svetu globalizacije, gde ne?emo uspeti ako se zatvaramo u svoje nacionalne granice”, kazala je Tanja Fajon.

Na pitanje šta ?e se dogoditi ukoliko Ma?arska kaže „ne” izbegli?kim kvotama, ona je rekla da „možda neko u EU može da zatraži referendum o tome da li mi još uvek želimo Ma?arsku u uniji”.

„To su teška pitanja, a referendumsko pitanje Ma?arske da odbije izbegli?ke kvote je vrlo pogrešno, jer može da izazove i domino efekte i na neke druge zemlje”, kazala je Tanja Fajon.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!