Evropsku regiju Ustav ne poznaje

19 Sep 2008

Profesor

Profesor ustavnog prava Ratko Markovi?

Profesor ustavnog prava Ratko Markovi? ocenio je ju?e da predlog nacrta statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine na prvi pogled izlazi iz okvira ustavnog koncepta, jer za Vojvodinu važi opšti koncept pokrajine koji je utvr?en Ustavom iz 2006. godine, a koji Statut ima obavezu da ispoštuje. On je u izjavi Tanjugu objasnio da je deklarisanjem Vojvodine kao evropske regije integrisane u evropski sistem regiona, predlog nacrta statuta izašao iz tog koncepta pošto Ustav takvu kategoriju ne poznaje. Po njegovim re?ima, to ne može biti jednostrana odluka propisana Statutom, ve? odluku o tome može doneti isklju?ivo država Srbija. Markovi? je dodao da takav koncept nije u skladu ni s konceptom Evropske unije, jer je u slu?aju EU re? o zajednici evropskih država, a ne, kako piše u nacrtu, evropskih regiona.
Propisivanjem da je odluka o promeni teritorije Vojvodine doneta ukoliko je za nju glasala ve?ina od ukupnog broja bira?a upisanih na teritoriji Vojvodine, po Markovi?evim re?ima želi se posti?i nepromenjivost teritorije. Promenu teritorije mogu?e je izvršiti samo na osnovu republi?kog Zakona o teritorijalnoj organizaciji, dodao je Markovi?.
On je ukazao na to da je i ?lan 26 predloga nacrta u suprotnosti s Ustavom, jer najviši pravni akt propisuje da je u službenoj upotrebi na teritoriji Srbije srpski jezik i ?irili?no pismo. Primena latini?nog pisma ne može se urediti pokrajinskom skupštinskom odlukom, kako je to navedeno u predlogu nacrta.
Istakavši da me?unarodni subjektivitet prema Ustavu može imati samo država, a ne i autonomna pokrajina, Markovi? je objasnio da Vojvodina može zaklju?ivati me?unarodne ugovore u oblastima iz svoje nadležnosti, može biti ?lan evropskih i svetskih udruženja regiona, može osnivati predstavništva u regionima Evrope i Briselu radi promocije i unapre?enja privrednih, nau?nih, obrazovnih, kulturnih i turisti?kih kapaciteta samo uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije.
Zakonodavnu vlast može imati isklju?ivo država, a ne Pokrajina. U ?lanu 29 predloga nacrta ure?uju se pitanja koja su od pokrajinskog zna?aja i koja ?e Vojvodina urediti svojim aktom, pokrajinskom skupštinskom odlukom, me?utim, takva pitanja mogu biti ure?ena isklju?ivo zakonima Srbije, a ne statutom Pokrajine.
Markovi? smatra da propisivanje vlade kao pokrajinskog organa nije u suprotnosti s Ustavom, jer je re? o izvršnom organu Pokrajine, koji Vojvodina može konstituisati po pravu na samoorganizovanje.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!