Evropski sud odbacio žalbu Srebreničana protiv Holandije

22 Sep 2016

Porodice su tvrdile da je Holandija pogriješila jer nije sudila mirovnjacima za vjerovatno slanje njihovih najmilijih u smrt

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbacio je slu?aj koji su pokrenule porodice tri ubijena bošnja?ka civila tokom genocida u Srebrenici 1995. godine.

U slu?aju Mehida Mustafi?-Muji? i ostali protiv Holandije, porodice žrtava genocida odlu?ile su da ulože žalbu na odluku holandskog tužioca da ne podnese krivi?nu prijavu za odgovornost protiv tri holandska pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih naroda, prenosi Anadolija.

Evropski sud slu?aj je odbacio u ?etvrtak, obrazloživši svoju odluku time da su holandske vlasti “dovoljno istraživale slu?aj i dale odgovaraju?e obrazloženje na zahtjev podnosilaca prijave za krivi?no gonjenje”.

Odluka Suda je kona?na.

“U odnosu na istragu, Sud smatra da je obavljena opsežna i ponavljana istraga strane me?unarodnih i nacionalnih vlasti. Nije bilo dugotrajne nesigurnosti u pogledu prirode i stepena uklju?enosti tri vojnika i stoga je nemogu?e zaklju?iti da je istraga bila neefikasna ili neadekvatna. U odnosu na odluku da se slu?aj ne procesuira – uzeto na osnovu toga da svako procesuiranje vodi ka osudi – Sud je odbacio pritužbe podnosilaca da je ta odluka bila pristrasna, nedosljedna, neumjerena ili neopravdana s obzirom na ?injenice”, saop?eno je iz Evropskog suda za ljudska prava.

Porodice srebreni?kih žrtava godinama traže krivi?no gonjenje zapovjednika Thoma Karremansa i dvojice njegovih pomo?nika iz holandskih mirovnih snaga koje su bile stacionirane u zašti?enoj enklavi UN-a Srebrenici tokom genocida.

Odgovornost za genocid

Holandski tužioci su 2013. godine odbili da podignu tužbu protiv trojice pripadnika mirovnih snaga, a Sud je u aprilu 2015. godine odbio žalbu na tu odluku, nakon ?ega su se porodice žrtava odlu?ile da idu na Evropski sud.

Holandski Vrhovni sud je presudio u septembru 2013. da je Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka ubijena tokom genocida u Srebrenici 1995. godine.

Ta odluka podržava odluku Prizivnog suda iz 2011. godine, koja je predstavljala presedan me?u zemljama ?iji vojnici u?estvuju u mirovnim snagama Ujedinjenih naroda, kada je presu?eno da država Holandija odgovorna za doga?aje koji su se desili tokom misije UN-a, prenio je AP.

Prizivni sud je 2011. godine naredio Vladi Holandije da plati odštetu porodicama ubijenih.

Gra?ansku parnicu protiv Holandije pokrenuli su Hasan Nuhanovi?, prevodilac Ujedinjenih naroda (UN) u zašti?enoj zoni Srebrenice, ?iji brat i otac su ubijeni u genocidu, te porodica Rize Mustafi?a, koji je tako?er ubijen.

Holandske mirovne snage su bile odgovorne za “sigurnu zonu” Ujedinjenih naroda, kada su snage bosanskih Srba ušle u tu zonu 1995. i ubile 8.000 bošnja?kih muškaraca i dje?aka u genocidu u Srebrenici, najgorem masakru u Evropi od Drugog svjetskog rata.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!