Evropski socijalisti pozivaju Vučića da ne pritiska medije

10 Oct 2014

Ništa od EU sa ovim stanjem medijskih sloboda

Predsedništvo Partije evropskih socijalista (PES) izrazilo je danas ozbiljnu zabrinutost u vezi sa medijskim slobodama u Srbiji i pozvalo Vladu Srbije da poštuje slobodu i nezavisnost medija.

“Situacija u kojoj postoje kontinuirani pritisci i kontrola vlade nad elektronskim i štampanim medijima je neprihvatljiva i mora se što pre razrešiti”, navodi se u saopštenju za javnost sa sednice Predsedništva PES-a.

Evropski socijalisti pozvali su Vladu Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vu?i?a da se odreknu kontrole nad ure?iva?kom politikom državnih medija, koja se ogleda u politi?kim postavljenjima, da prestane sa indirektnim finansiranjem medija putem dogovora o oglašavanju državnih preduze?a u medijima, kao i da prestane sa cenzurom interneta.

Predsedništvo PES-a je poru?ilo da Srbija ne može imati zna?ajnu ulogu u me?unarodnoj zajednici i ne može o?ekivati ?lanstvo u EU, dok se ovi uslovi ne ispune.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!