Evropski parlament za Hrvatsku u EU

01 Dec 2011

Poslanici Evropskog parlamenta velikom su većinom potvrdili nacrt rezolucije o Pristupnom ugovoru s Hrvatskom. Ulazak Hrvatske u EU 5. decembra mora potvrditi i Ministarsko veće EU

Poslanici Evropskog parlamenta velikom su ve?inom potvrdili nacrt rezolucije o Pristupnom ugovoru s Hrvatskom. Za ulazak Hrvatske u EU glasalo je 564 parlamentarca, 38 ih je bilo protiv, a 32 – uzdržana.

Ulazak Hrvatske u EU 5. decembra mora potvrditi i Ministarsko ve?e EU, a 9. decembra potpisa?e se i ugovor o pristupanju. Hrvatska ?e na sastanku Europskog ve?a imati status promatra?a.

Parlament je izglasao i još jednu neobavezuju?u rezoluciju, onu koja izražava uverenje da ?e pozitivni rezultati reforme oja?ati poverenje hrvatskih gra?ana u EU. Gra?ani su pozvani da podrže ulazak Hrvatske u EU, a ?lanice da ratifikuju ulazak.

Tu rezoluciju podržalo je 550 parlamentaraca, 34 su bila protiv, a 41 je bio suzdržan.

U njoj je naglašeno kako posao nije gotov, te kako Hrvatska treba da nastavi s reformama koje je po?ela provoditi.

Premijerka Hrvatske Kosor je izjavila da je njena Vlada najzaslužnija za ovaj klju?ni ?in ulaska Hrvatske u EU. Dodala je da ovaj sre?ni trenutak posve?uje prvom predsednik Hrvatske Franji Tu?manu.

– Ugovor o pristupanju EU potpisa?u naliv-perom koji mi je poklonio papa Benedikt XVI – rekla je Kosor.

?lanica delegacije Hrvatske u Evropskom parlamentu Vesna Pusi? izjavila je, me?utim, da ovo nije trenutak za predizbornu histeriju, ve? da je ovo pozitivan korak za celu Hrvatsku, a ne samo za jednu stranku.

– Svi su spominjali samo Hrvatsku, ne HDZ. ?ak i neki ljudi koje je spominjao izvestilac Evropskog parlamenta Hansa Svobode ?lanovi su razli?itih stranaka – rekla je Pusi?.

(Autonomija/Agencije)

Podelite ovu stranicu!