Evropski parlament usvojio Rezoluciju o Srbiji

14 Jun 2017

"Autonomija Vojvodine ne sme biti oslabljena"

Evropski parlament danas je u Strazburu usvojio rezoluciju o Srbiji u kojoj se ukazuje na napredak Srbije u reformama i od Evropske unije traži da u pregovorima o prijemu Srbije otvori nova tehni?ki ve? spremna poglavlja.

Srbija je “u?inila važne korake ka normalizaciji odnosa s Kosovom”, stavili su do znanja poslanici parlamenta EU koji su rezoluciju usvojili sa 524 glasa “za” od prisutnih 673.

Izvestilac za Srbiju Dejvid Makalister, koji je pripremio rezoluciju, u uvodnoj re?i je naveo da “poruka mora biti veoma jasna, a to je da Srbija ima evropsku perspektivu i budu?nost, re? je o zemlji koja na vrlo jasan na?in napreduje ka Evropskoj uniji”.

To su u raspravi podržali poslanici koji su se saglasili s Mekalisterom da je napredak Srbije u poglavljima vladavine prava 23 i 24 od temeljne važnosti za celokupni proces pregovora i da reforma pravosudja mora biti sprovedena u praksi, da borba protiv korupcije mora i?i dalje, jer je to prepreka za ekonomski i društveni napredak zemlje i regiona.

Mora se obezbediti sloboda izražavanja i medija, i na to se mora prvenstveno usredsrediti vlada u Beogradu, rekao je Mekalister, a mnogi poslanici su izneli vrlo oštre zamerke zbog ugrožavanja slobode izražavanja i nezavisnosti medija u Srbiji.

Evropski parlament je izrazio zabrinutost “zbog pomanjkanja napretka u borbi protiv korupcije, i poziva Srbiju da pokaže jasnu politi?ku volju i predanost rešavanju tog pitanja”, a pohvaljuje “efikasnu ulogu Beograda u medjunarodnoj i regionalnoj policijskoj saradnji i napredak u suzbijanju organizovanog kriminala”.

U rezoluciji se pozivaju zvani?nici Srbije da “ne optužuju i ne vrše politi?ki neosnovane napade na ombudsmana” i zajam?e sredstvima i sistemskim okvirom rad svih nezavisnih tela i institucija Srbije.

Vlasti u Beogradu se, isto tako, pozivaju da “rešavaju slu?ajeve preteranog koriš?enja policijske snage prema gradjanima i uzimaju se na znanje, sa zabrinutoš?u, sporni dogadjaji u beogradskoj ?etvrti Savamala, kad je re? posebno o rušenju privatne imovine, i traži se da to brzo bude rasvetljeno uz puno u?eš?e sudskih vlasti u istrazi s ciljem da se po?inioci privedu pravdi”.

Evroposlanici “ponovo izražavaju zabrinutost zbog izostanka napretka slobode izražavanja i povodom autocenzure u medijima, gde je došlo do pogoršanja situacije”.

Oni podvla?e da su “i dalje zabrinjavaju?i politi?ki upliv, pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara, uklju?uju?i fizi?ke napade, verbalne i napade u pisanom vidu, kao i nasrtaje na njihovu imovinu”.

U rezoluciji Evropskog parlamenta je veliki prostor dat pitanju slobode izražavanja i nezavisnosti medija, a od vlasti u Srbiji je zatraženo da “javno i neopozivo osudi sve napade, obezbedi odgovaraju?a sredstva za efikasniju istragu napada na novinare i medije da bi po?inioci bili privedeni pravdi”.

Takodje je ocenjeno da je nužno u potpunosti primeniti zakone o medijima i pozdravljen je sporazum o saradnji i zaštiti izmedju tužilaca, policije i novinarskih i medijskih udruženja.

U dokumentu Evropskog parlamenta se uglavnom daje povoljna slika zaštite ljudskih i manjinskih prava u Srbiji i podvla?i da “etni?ki, kulturno i verski mešovita Vojvodina doprinosi identitetu Srbije”.

U Vojvodini je i dalje zajam?ena zaštita manjina i dobra je medjuetni?ka situacija, kaže se u tekstu i dodaje da “autonomija Vojvodine ne sme biti oslabljena”.

(Beta / Autonomija)

Podelite ovu stranicu!