Evropski komesar: SSP ne otvara vrata za kupovinu zemljišta u Srbiji bez ikakvih ograničenja

05 Jul 2017

"Srpske vlasti i dalje mogu da regulišu uslove kupovine zemljišta"

 

Evropski komesar za poljoprivredu Fil Hogan (Phil) izjavio je da je prodaja poljoprivrednog zemljišta osetljivo pitanje, ali je dodao da se toga ne treba „bezrazložno plašiti“, jer Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) ne otvara vrata za kupovinu zemljišta gra?anima EU bez ikakvih ograni?enja.

„SSP podrazumeva da od 1. septembra 2017. nec?e biti diskriminacije izme?u gra?ana Srbije i EU dok kupuju nekretninu, uklju?ujuc?i i poljoprivredno zemljište, a srpske vlasti i dalje mogu da regulišu uslove kupovine zemljišta, ako se ti uslovi jednako primenjuju“, rekao je Hogan za sajt Agrosmart.

Podsetio je da, nakon prethodnih proširenja EU, progresivna liberalizacija kupovine zemljišta nije dovela do toga da stranci u zna?ajnijoj meri sti?u ili kupuju oranice u novim zemljama ?lanicama.

„Zapravo, državljani EU ili kompanije vec? mogu u Srbiji da kupe zemljište preko kompanije registrovane u Srbiji, a do sada se to desilo samo u ograni?enom obimu. Uostalom, kao i u svim sektorima privrede, strane investicije ne treba posmatrati sumnji?avo: one mogu doneti novu tehnologiju i znanje i doprineti poboljšanju konkurentnosti poljoprivrede u Srbiji. Zbog toga ne smatram da je neophodno razmišljati o promeni uslova SSP-a u tom pogledu“, kazao je Hogan.

Osvr?u?i se na IPARD program koji Srbija još uvek ne koristi zbog toga jer nije ispunila sve uslove, on je kazao da bi njegova primena mogla da krene po?etkom 2018. godine.

Ocenio je da su vlasti u Srbiji „posve?ene“ i da su na pravom putu da završe sav pripremni posao, ali da još uvek postoji niz otvorenih pitanja koja treba rešiti pre nego što revizori Evropske komisije do?u ponovo u Srbiju, kako bi ocenili da li su ispunjeni uslovi za sprovo?enje IPARD-a.

„Novac je namenjen da pomogne ruralnom razvoju u Srbiji i zadrža?e tu namenu, ali ne možemo više da trošimo vreme na dovršavanje odgovarajuc?eg sistema implementacije kako bismo osigurali da se sredstva kona?no investiraju tamo gde su i potrebna“, rekao je Hogan.

Govore?i o liberalizaciji trgovine poljoprivrednim proizvodima izme?u Srbije i EU i dešavanjima na evropskom tržištu, on je ocenio da srpski farmeri ne bi trebalo da se plaše da c?e doma?e tržište biti preplavljeno proizvodima iz EU koji bi ugrozili lokalnu proizvodnju i dodao da se u podru?jima koja su vec? liberalizovana, to nije desilo.

„Pozitivan trgovinski bilans zna?ajno se povec?ao u poslednje dve godine, uprkos rasporedu liberalizacije predvi?enom u SSP-u. U 2016. godini, pozitivan trgovinski bilans Srbije sa EU za osnovne poljoprivredne proizvode iznosio je više od 440 miliona evra, 12 odsto više nego u 2015. godini“, kazao je Hogan.

(Autonomija/Agrosmart, foto: Europa.eu )

Podelite ovu stranicu!