Evropska banka ulaže 600 miliona evra u Srbiju

07 Aug 2011

Evropska

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planira da investira oko 600 miliona evra u Srbiji u ovoj godini, kazali su agenciji Beta u tom me?unarodnom kreditoru.

“Plan je da ulagaja u Srbiji ove godine dostignu prošlogodišnji rekordni nivo, kada je investirano 590 miliona evra u 24 projekta. Do 1. avgusta ove godine EBRD je uložila 220 miliona evra u 12 projekata u srpskoj privredi”, naveli su u toj banci.

EBRD je istakla da se planira kredit od 200 miliona evra za Železnicu Srbije, a razmatra se i pozajmica od 45 miliona evra za Elektroprivredu Srbije (EPS) namenjena gadnji mini hidroelektrana.

“Uvereni smo da ?emo dosti?i nivo ulaganja iz 2010. godine uz investicije u finansijskom sektoru, poljoprivredi i korporativnom sektoru”, naveli su u EBRD.

EBRD je u Srbiji, kazali su, usredsre?ena na razvoj saobra?ajne infrastrukture, ja?anje malih i srednjih preduze?a i promovisanje koriše?enja obnovljivih izvora energije.

“Od po?etka poslovanja u Srbiji 2001. godine, EBRD je izdvojila 2,5 milijardi evra za više od 160 projekata, prikupivši dodatnih 2,7 milijardi evra investicija iz drugih izvora”, kazali su u tom me?unarodnom kreditoru.

Prioriteti EBRD u Srbiji, kako su naglsili, ostaju nastavak podrške za infrastrukturne projekte i privatizaciju, kao i podrška specifi?nim sektorima ekonomije, kako što su poljoprivreda, obnovljivi izvori energije i finansijski sektor.

EBRD podržava i strane investitore u Srbiji, navodi se i dodaje da su za tu banku prioriteti u Srbiji i razvoj privatnog sektora i ulaganja u znanje neophodno za pove?anje produktivnosti, konkurentnosti i efikasnosti u preduze?a.

Prema navodima predstavnika EBRD, banka pažlijvo prati realizaciju svih projekata u ?ijem finansiranju u?estvuje, kako bi bili ispunjeni svi standardi.

“Zadovoljni smo projektima u kojim EBRD u?estvuje, kao i sa saradnjom sa partnerima u Srbiji. Kreditni portfelje u Srbiji je stavila i nema kašnjenja u otplati”, istakli su u toj banci.

EBRD je ocenila da je srpska ekonomija pokazala visok stepen otpornosti u vreme svetske ekonomske krize i izbegla duboku recesiju koja je pogodila zemlje u tranziciji, ali je kriza pokazala i slabosti modela rasta na koji se Srbija oslanjala.

“Srpska ekonomija se oporavila u prošloj godini nakon recesije u 2009. i ove godine se o?ekuje nastavak ekonomskog rasta. Ekonomisti EBRD o?ekuje da ?e Srbija 2011. imati rast bruto domao?eg proizvoda (BDP) od 3,3 odsto, a u 2012. godini 4,1 odsto”, naveli su u banci.

Kako su ocenili, rast je podstaknut velikim infrastrukturnim projektima i programima suvbvencionisanog kreditiranja.

Kao zabrinjavaju?i faktor, EBRD ocenjuje visok nivo inflacije, koja je na godišnjem nivou u junu iznosila 12,7 odsto, ali ipak o?ekuje da ?e inflacije zna?ajno pasti u drugoj polovini godine.

Rizike za srpsku privredu predstavljaju i rastu?i spoljni dug, potencijalna izloženost uticaju krize u Gr?koj i visoka zavisnost od kredita u stranim valutama.

“Eskalacija krize u Gr?koj može da prouzrokuje prombleme u celoj jugoisto?noj Evropi. Prelivanje krize za sad je zaustavljeno, uklju?uju?i i mogu?nost prelivanja krize u Srbiju, ali svako ja?anje krize moglo bi da poremeti ekonomsku aktivnost u regionu”, naveli su u Evropskoj banci za obnovu i razvoj.

(Beta)

 

Podelite ovu stranicu!