EUFOR će vojno intervenirati u slučaju sukoba u BiH

28 Mar 2017

EUFOR je upozorio političke lidere u BiH da je spreman intervenirati u kratkom roku u slučaju da se obnovi nasilje

Mirovne snage Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUFOR) upozorili su politi?ke lidere te zemlje da su spremne intervenirati u kratkom roku u slu?aju da se obnovi nasilje, dvije decenije od okon?anja rata u kojem je ubijeno 100.000 ljudi.

Zabrinutost raste zbog sve ve?e nestabilnosti na historijski nestabilnom Balkanu, uklju?uju?i separatisti?ke pritiske u BiH, parlamentarni bojkot u Crnoj Gori i obnovljene napetosti izme?u Srbije i njene nekadašnje pokrajine Kosova, prenosi Reuters.

“Mnogo toga je postignuto, ali ponovno može biti izgubljeno”, kazao je generalmajor Anton Waldner na ceremoniji u Sarajevu, kojom je obilježeno njegovo preuzimanje komande nad EUFOR-om. EUFOR ima 800 vojnika raspore?enih u BiH.

“Još je na snazi izvršni mandat koji omogu?ava zna?ajno poja?anje snaga EUFOR-a u kratkom roku. Ne?u oklijevati da po potrebi pozovem te rezervne snage”, rekao je Austrijanac Waldner. “Vi, politi?ki lideri, imate najmo?niji klju? u svojim rukama.”

‘Eksterni utjecaji’

Novi zapovjednik operacija EUFOR-a, general James Everard, kazao je da su bili prisutni “eksterni utjecaji u igri na regiji šireg Zapadnog Balkana i u Bosni, koji imaju potencijal da dovedu u pitanje napredak”.

Lideri zapadnih zemalja su optužili Rusiju da pokušava da iskoristi sve manji utjecaj Evropske unije na Balkanu tako što manipulira politi?kim doga?ajima u regiji.

Rusija, koja negira takve optužbe, historijski je saveznik Srba.

“U svjetlu takvih izazova, klju?no je da zajedni?ki ustrajemo”, dodao je Britanac Everard.

Prošle godine su crnogorske vlasti optužile grupu srbijanskih i ruskih nacionalista da su planirali pu? tokom izbora kako bi opozicijska alijansa došla na vlast.

Negiranje optužbi

Rusija se snažno protivi da bivša jugoslavenska republika postane ?lanica NATO-a, ali je odbacila optužbe.

EUFOR je prvi put raspore?en u BiH 2004, kada su zamijenili Stabilizacijske snage NATO-a (SFOR), koje su brojale više od 60.000 vojnika.

NATO je ranije kazao da bi u slu?aju izbijanja bilo kakvog nasilja u BiH mogao brzo rasporediti vojne snage, uglavnom iz Italije i Njema?ke.

Zabrinutost od novog sukoba u BiH je u porastu nakon zahtjeva Srba za separaciju entiteta Republika Srpska od ostatka zemlje, te zbog velike podrške glasa?a na referendumu da zadrže nacionalni praznik, koji je Ustavni sud proglasio neustavnim.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!