Suspendovani IPA projekti za BiH

14 Sep 2011

Zbog neodgovornog ponašanja bh. političara, Brisel zamrznuo 88 miliona eura. To je prvi put da je neka država, koja još nije korisnik svih IPA fondova, došla u situaciju da vlastitom krivicom ne dobije novac za projekte

Evropska komisija donijela je u srijedu internu odluku o suspenziji svih projekata iz Instrumenata predpristupne pomo?i (IPA) za BiH  u 2011. godini, ?ime zemlja ostaje uskra?ena za 88 miliona eura koji su trebali osigurati realizaciju 14 projekata, ranije usaglašenih na državnom nivou.
Evropska komisija, na zasjedanju u Starzburu, donijela je odluku  o “zamrzavanju” novca iz IPA fondova, zbog toga što na državnom nivou ne postoji saglasnost o projektima koji bi bili finansirani tim novcem.
Nakon što su se vlasti RS usprotivile nekim projektima, kojim se, prema njihovoj ocjeni, vršio prijenos nadležnosti sa entiteta na državu, i vlasti Federacije su pokazale sli?no ponašanje.
Naime, Vlada Federacije BiH je u srijedu odbacila kao neprihvatljivu revidiranu listu projektnih prijedloga IPA 2011, koju je prošle sedmice usvojilo Vije?e ministara, a iz koje je “skinuto” nekoliko projekata kojima se usprotivila RS.
Kada je federalni premijer Nermin Nikši? o toj odluci obavijestio specijalnog predstavnika EU Petera Sorensena, u Briselu je ispisana interna odluka o suspenziji svih projekata za BiH koji su trebali biti finansirani iz IPA fondova.

Nezapam?ena odluka
Zbog neodgovornog ponašanja bh. politi?ara, zvani?ni Brisel nije mogao postupiti druga?ije nego da zamrzne 88 miliona eura. Ne pamti se da se to ikada dogodilo – da je neka od država, koja još nije korisnik svih  IPA fondova, došla u situaciju da vlastitom krivicom ne dobije novac za projekte.
?im je došla ta vijest iz Strazbura u Brisel, ova nesvakidašnja situacija, izazvala je živu diplomatsku aktivnost, pa su Bosni i Hercegovini naklonjeni diplomati nastojali da se upu?ivanje zvani?ne odluke u Sarajevo odloži bar na nekoliko sati.
Jer, kada do?e ta odluka zvani?no u Vije?e ministara, odnosno predsjedavaju?em Nikoli Špiri?u, onda definitivno od novca nema ništa – tako da postoji još jedna šansa da interna odluka ne postane punovažna ukoliko iz BiH što prije – do kraja dana, do?u povoljnije vijesti, odnosno da je dogovor postignut.
Iz Evropske komisije poruka je jasna: nijedan projekat ne?e biti finansiran iz IPA fondova ukoliko iza njega ne postoji saglasnost, odnosno koncenzus svih nivoa vlasti u BiH.

(Radio Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!