EU protiv gradnje zidova za migrante

18 Jun 2015

Mađarska je najavila izgradnju ograde duž granice sa Srbijom kako bi spriječila dolaske ilegalnih migranata

Evropska unija ne podržava ma?arski plan da podigne zid duž granice sa Srbijom kako bi zaustavila priliv izbjeglica, izjavila je glasnogovornica Evropske komisije Nataša Bero, nakon najave Ma?arske da ?e izgraditi ogradu visine ?etiri metra duž granice sa Srbijom kako bi sprije?ila dolaske ilegalnih migranata.

Vijest o gradnji ograde je objavio ma?arski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto, koji je dodao da je imigracija jedan od najozbiljnijih problema sa kojima se danas suo?ava Evropska unija.

?lanice EU-a tragaju za rješenjima, ali Ma?arska ne može sebi dozvoliti ?ekanje, rekao je ministar.

“Mi ne podržavamo takve mjere i ohrabrujemo ?lanice da na?u druge na?ine da rješavaju problem izbjeglica”, rekla je Berto novinarima u Briselu.

Osim ma?arske najave o gradnji ograde, i Bugarska vlada je najavila da ?e u okviru borbe protiv ilegalnih migracija podi?i nove kilometre ograde sa bodljikavom žicom na granici sa Turskom, gdje je prošle godine podignuto 30 kilometara takve ograde.

Berto je dodala da zemlje ?lanice EU-a same odlu?uju kako ?e osiguravati granice, tako da Brisel nema ovlaštenje da zabrani postavljanje zida, ve? može samo da izrazi neslaganje sa ma?arskim planom.

“Tek nedavno smo se oslobodili zidova u Evropi i ne treba sada da ih podižemo”, kazala je Berto.

Protivljenje EU

Glasnogovornica je dodala da EU nije podržala ni sli?an zid koji Bugarska gradi na granici sa Turskom i da nije u?estvovala u finansiranju tog projekta.

“Bugarska nije ni tražila sredstva iz evropskih fondova, a da jeste, mi bismo to odbili, kao što smo odbili Gr?ku i Španiju kada su tražili novac za sli?ne namjene”, rekla je ona.

Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Bugarske Filip Gunev predvodio je bugarsku delegaciju u posjeti grani?nom prijelazu Kapikule, koja je sa turskim kolegama razgovarala o aktuelnoj situaciji na granici.

Isti?u?i da je znatno smanjen broj ilegalnih prelazaka preko granice od prošle godine, kada je podignuta ži?ana ograda duž 30 kilometara granice, Gunev je kazao da ?e duž granice od Kapitan Andreeva do Lesova biti podignuto novih 60 kilometara takve ograde.

Šef carine i trgovine u turskoj regiji, Trakya Muslum Yalcin je ovom prilikom istakao neophodnost da se na tursko-bugarskoj granici osigura dovoljan broj grani?nih policajaca kako ne bi dolazilo do kašnjenja prilikom kontrola šlepera i teretnih vozila.

Berto je istakla da je neophodno na?i zajedni?ko evropsko rešenje za zbrinjavanje izbjeglica umjesto da svaka ?lanica to radi na svoj na?in i podsjetila da je Komisija nedavno predstavila plan da se migranti ravnomjernije rasporede na teritoriji EU uvo?enjem kvota za svaku ?lanicu posebno.

Protivljenje ?lanica

Taj plan je, me?utim, naišao na oštro protivljenje nekoliko ?lanica, uklju?uju?i Ma?arsku.

Berto je negirala da je Ma?arska tražila od Komisije da joj pomogne da riješi problem imigranata.” O tome se nije razgovaralo, osim vrlo uop?eno na ministarskim sastancima “, rekla je ona.

Kritike na ra?un ma?arskog plana za dizanje ?etiri metra visokog zida duž 175 kilometara granice sa Srbijom naišao je ju?er i danas na kritike i iz Vije?a Evrope i Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih naroda (UNHCR).

Komesar za ljudska prava Vije?a Evrope Nils Muižnieks je na svom Twitter nalogu danas poru?io da je zid “loša ideja ” i da se treba fokusirati na to da se migrantima omogu?i pristup azilu, a ne spre?avati ih u tome.

Regionalna predstavnica UNHCR-a Kitty McKinsey rekla je ju?er agenciji Reuters da su u toj instituciji zabrinuti zbog ma?arskog plana, jer pravo na azil spada u osnovna i neotu?iva ljudska prava.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!