EU: Prijetnje novinarima u BiH istinski povod za brigu

13 Jul 2017

Delegacija Evropske unije u BiH poziva vlasti da zaštite novinare i istraže prijetnje

Iz Delegacije Evropske unije u BiH ocijenjeno je da novinarima u Bosni i Hercegovini mora biti omogu?eno da obavljaju svoj posao bez prijetnji.

Prijetnje novinarima, bile one upu?ene putem interneta ili ne, kao u najskorijem slu?aju prijetnje smr?u upu?ene novinaru u Banjoj Luci i ranije u Sarajevu, istinski su povod za brigu, navodi se u saop?enju.

Naglašavaju da EU strogo osu?uje sve prijetnje novinarima i slobodi medija, te apeliraju na agencije za provo?enje zakona u BiH da u potpunosti istraže takve slu?ajeve i omogu?e sigurne uslove za rad svim novinarima.

“Javne debate zasnovane na ?injenicama su od suštinske važnosti za bilo koje demokratsko društvo. Novinari obavljaju veoma važan zadatak u demokratskim društvima. Dok to ?ine, oni trebaju zaštitu vlasti. Bilo koja prijetnja ili napad na novinara je napad previše i mora se istražiti pravovremeno jer može utjecati na cijelu profesiju i, posljedi?no, na cijelo društvo“, dodaje se u saop?enju.

Govor mržnje

Sloboda izražavanja, sloboda medija i sigurnost novinara su, smatraju, prioriteti za Evropsku uniju i, kao dio politi?kih kriterija iz Kopenhagena, klju?ni aspekt procesa evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana, uklju?uju?i Bosnu i Hercegovinu.

“Kao dio procesa sa?injavanja mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za ?lanstvo u EU, Evropska unija ?e tražiti ?injenice, uklju?uju?i kako se institucije BiH odnose prema govoru mržnje, napadima, prijetnjama i pozivanjima na nasilje, na i izvan interneta“, istakli su.

Zaklju?uju da pomno prate ova pitanja pri ocjenjivanju spremnosti BiH da se približi Evropskoj uniji te da o?ekuju punu podršku onih koji obnašaju odgovorne pozicije u ostvarivanju ovih politi?kih prioriteta.

Ranije su kolumnisti Al Jazeere Balkans, Draganu Bursa?u upu?ene prijetnje smr?u zbog teksta „Slavi li Banja Luka srebreni?ki genocid?“, u kojem je iznio svoje stajalište o skupu podrške Ratku Mladi?u u Banjoj Luci.

Skup, koji je bio najavljen za 11. juli – dan kada se obilježava godišinjica genocida u Srebrenici, kasnije je otkazan.

Korisnik Facebooka, koji koristi nickname „?aruga Stanisavljevi?“ pogrdnim se rije?ima obratio Bursa?u, poru?ivši mu da ?e „do?i na penal“, ali i da je „penal dosu?en“. Takvu su poruku prijetnjom smr?u ocijenili u Udruženju/udruzi BH Novinari te odmah pozvali nadležne da reagiraju.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!