EU: Prijedlozi novih pravila za oznake proizvoda

14 Feb 2013

Na svim proizvodima, koji se prodaju u EU, treba da stoji mjesto porijekla, navodi se u predlozima koje je danas iznijela Evropska komisija

Na svim proizvodima, koji se prodaju u EU, treba da stoji mjesto porijekla, navodi se u predlozima koje je danas iznijela Evropska komisija.

Evropska komisija isti?e da su sli?ne oznake sa zemljom porijekla trenutno na dobrovoljnoj osnovi što dodatno otežava pronalaženje izvora štetnih proizvoda na tržištu i njihovo uklanjanje.

“Trenutno nije poznata zemlja porijekla na oko deset odsto nebezbjednih proizvoda otkrivenih u EU. Uz nova pravila, opasni proizvodi mogu biti pra?eni do izvora”, rekao je evropski komesar za potroša?ka pitanja Tonio Borg.

Prema planu Evropske komisije, ime i adresa proizvo?a?a tako?e treba da bude navedena na proizvodima. Ukoliko nema prostora za ovu informaciju onda treba da bude uklju?ena na posebnom papiru.

Ukoliko ih usvoje ?lanice EU i Evropski parlament, prijedlozi, koji ne obuhvataju prehranu, važi?e za sve uvezene i proizvedene predmete u EU.

Proizvo?a?i iz EU mo?i ?e da biraju da li ?e da navedu zemlju porijekla ili da jednostavno stave oznaku “Proizvedeno u EU.”

Borg i evropski komesar za industriju Antonio Tajani žele da pojednostave regulative za bezbjednost proizvoda i nadzor tržišta.

Evropski komesari žele i uvo?enje trajnih zabrana za proizvode koji uzastopno godinu za godinom ne pro?u bezbjednosna ispitivanja.Kao primjer naveli su upalja?e, koji izgledaju kao igra?ke i predstavljaju rizik po djecu.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!