EU predložila azilantske kvote, Višegradska grupa odbila prijedlog

04 May 2016

Ministri vanjskih poslova zemalja Centralne Evrope odbacili su prijedloge Evropske komisije o izmjenama migracione politike

Države ?lanice EU imat ?e obavezu da prihvate tražioce azila od preoptere?enih zemalja ili ?e u suprotnom platiti oštre globe, stoji u prijedlogu promjene pravila o prihvatu tražilaca azila nakon prošlogodišnjeg velikog izbjegli?kog vala u Evropi.

Ministri vanjskih poslova zemalja Centralne Evrope, konkretno ?lanice Višegradske grupe, odbacili su u srijedu, 4. maja, prijedloge Evropske komisije o izmjenama migracione politike.

Ma?arski ministar Peter Sijarto izjavio je nakon sastanka u Pragu sa kolegama iz ?eške, Slova?ke i Poljske, da ciljevi koje je predložila Evropska komisija predstavljaju ucjenu.

“Koncept kvota je slijepa ulica i ja bih zamolio Komisiju da se više ne kre?e u tom pravcu”, istakao je Sijarto.

Prijedlog Evropske komisije o sistematskoj distribuciji azilanata širom EU “nema smisla” i njime se krše prava zemalja-?lanica, istakao je poljski ministar unutrašnjih psolova Marijuš Blaš?ak.

Evropska komisija je prije toga u srijedu, 4. maja, predložila sistem distribucije azilanata kojim bi se olakšalo optere?enje na prvim linijama, odnosno u državama poput Gr?ke i Italije.

Ovan plan predvi?a obavezne nov?ane kazne za zemlje koje odbiju da preuzmu svoj dio migranata.

“To je loš sistem. Taj sistem nema smisla i on krši prava država-?lanica EU”, rekao je Blaš?ak novinarima.

Satanku u Pragu je prisustvao Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johnes Han.On je liderima Višegrdske grupe reako da je prijedlog EK o kvotama kompromis jer ne misle svi kao ove države.

Takozvana Dablinska pravila EU, koja obavezuju izbjeglice da se prijave za azil u prvoj državi ?lanici EU koje se domognu, propala su prošle godine kada se više od milion ljudi domoglo kontinenta – od kojih je ve?ina prvo stigla u Gr?ku.

Atina je bila preoptere?ena dolascima i dopustila je mnogim od migranata da nastave s putom ka bogatijim sjevernim evropskim državama kao što su Njema?ka i Švedska. Time su pritisnute zemlje duž izbjegli?ke rute i to je dovelo do ponovnog uvo?enja grani?nih kontrola unutar zone Šenegena.

U budu?nosti ?e se, ipak korektivni mehanizam aktivirati kada neka od država ?lanica primi neproporcionalno veliki broj migranata, a svaka država ?lanica koja se odlu?i da ne prihvati srazmjeran broj migranata bit ?e obavezna da plati 250.000 eura po tražiocu azila.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!