EU počinje pregovore sa Crnom Gorom 29. juna

26 Jun 2012

Vijeće ministara Evropske unije je na sastanku u Luksemburgu donijelo odluku da pregovori trebaju početi u petak 29. juna, kada se očekuje da odluku potvrdi Evropsko vijeće na samitu 27 članica unije

Crna Gora je dobila zeleno svjetlo za po?etak pristupnih pregovora o ulasku u Evropsku uniju.

Vije?e ministara Evropske unije je na sastanku u Luksemburgu donijelo odluku da pregovori trebaju po?eti u petak 29. juna, kada se o?ekuje da odluku potvrdi Evropsko vije?e na samitu 27 ?lanica unije.

Vije?e ministara je u saopštenju reklo da Evropska komisija pozdravlja napredak koji je Crna Gora napravila u primjeni dogovornih reformi, sa naglaskom na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

“Vije?e je prihvatilo ocjenu Komisije da je Crna Gora postigla potrebni nivo ispunjavanja uvjeta za ?lanstvo, pogotovo u vezi politi?kih uslova usvojenih na Evropskom samitu u Kopenhagenu 1983. godine”, stoji u saopštenju.

Vije?e je usvojilo opšte mišljenje EU, uklju?uju?i i pregovara?ki okvir, s ciljem otpo?injanja pregovora sa Crnom Gorom. Vije?e je odlu?ilo, pod uslovom da to potvrdi Evropsko vije?e, po?etak pregovora 29. juna 2012.“, saopštilo je Vije?e ministara.

Finski ministar vanjskih poslova Alexandar Stubb, uo?i po?etka sastanka Vije?a ministara EU, kazao je kako o?ekuje da ?e Crna Gora dobiti u utorak datum po?etka pregovora.

Vrijeme je da pregovori po?nu, iako ?e biti ?e sigurno dosta rasprave o vladavini prava”, istaknuo je Stubb.

Na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa da li ?e mu uspjeti uvjeriti švedskog kolegu Carla Bildta koji se protivi otpo?injanju pregovora, finski ministar je odgovorio:

To je rasprava ‘velikog s malim bratom’, ali na kraju dana u obitelji se svi sporovi riješe i stvari se dogovore. Nadam se da ?u ga uspijeti uvjeriti da je važno po?eti pregovore”.

Belgijski ministar vanjskih poslova Didier Reynders napomenuo je da postoji odre?ena zabrinutost u vezi sa Crnom Gorom.

Nadam se, siguran sam da smo vidjeli neki napredak. Naravno, postoji i odre?ena zabrinutost kada je u pitanju Crna Gora, ali moramo po?eti pregovore. Tako kaže i izvještaj komisije i ja podržavam prijedlog komisije po tom pitanju“, kazao je Reynders.

Njema?ki državni sekretar za spoljne poslove Michael Link kazao je pred po?etak sjednice Vije?a ministara EU, da Njema?ka podržava otvaranje pregovora sa Crnom Gorom.

Da, Njema?ka je u potpunosti posve?ena tome da se danas odredi datum pregovora. Još uvijek je rano razgovarati o nekim stvarima, ne mogu vam garantovati kakav ?e rezultat biti, ali radimo vrlo predano kako bismo dali zeleno svjetlo za po?etak pregovora, ne zato što smo naivni i otvoreni ve? zato što smo promijenili pristup pregovorima raspravljaju?i prvo o teškim pitanjima. Crna Gora je postigla napredak, a mi moramo ostati posve?eni onom što smo uvijek govorili, da se oni koji su nešto postigli trebaju poma?i jedan korak naprijed i Njema?ka ?vrsto podržava otvaranje pregovora danas”, potvrdio je Link.

Švedska je za sada jedina ?lanica Evropske unije koja ima rezerve prema odre?ivanju datuma po?etka pregovora EU sa Crnom Gorom.

Svi smo zabrinuti zbog organiziranog kriminala i korupcije na cijelom Balkanu. Oni koji poznaju tu regiju zadnjih desetlje?a to dobro znaju, a problem je posebno ozbiljan u Crnoj Gori. To se u odre?enoj mjeri može vidjeti u izvještaju komesara i u pregovara?kom okviru. No, o svemu ?emo razgovarati u utorak”, kazao je u intervjuu za RSE Carl Bildt, ministar vanjskih poslova Švedske.

Predsednik Crne Gore Filip Vujanovi? kazao je ranije da bi, u slu?aju da ta država dobije datum pristupnih pregovora sa EU, bilo logi?no da se parlamentarni izbori održe na jesen ove godine, a ne u martu naredne kada isti?e mandat aktuelnoj zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!