EU: Odlučno protiv propagande

23 Nov 2016

Neprijateljska propaganda protiv EU dolazi u raznim formama i koristi razna sredstva, ovisno o profilu određene članice Unije, ali cilj je uvijek jasan

Europska unija odlu?ila je poduzeti odlu?nije korake u borbi protiv online propagande teroristi?kih organizacija, ali i zemalja poput Rusije kojima je cilj unijeti strah i podijeliti Evropu.

Europoslanici su zato raspravljali u utorak poslijepodne o tome kako osnažiti suradnju me?u ?lanicama pozivaju?i na kontramjere kako bi se suprostavilo širenju neistina.

Neprijateljska propaganda protiv EU dolazi u raznim formama i koristi razna sredstva, ovisno o profilu odre?ene ?lanice Unije, ali cilj je uvijek jasan – širiti neistinu, produbljivati sumnje, dijeliti ?lanice, te stvarati jaz izme?u EU i sjevernoameri?kih partnera, paralizirati proces odlu?ivanja, diskreditirati europske institucije i transatlantsko partnerstvo koje ima zna?ajnu ulogu u europskoj sigurnosti.

Ništa manje nije bitno potkopavanje demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i vladavinu zakona. Uz to, takva antipropaganda unosi nesigurnost me?ju gra?ane, a neprijatelji države i nevladini igra?i se predstavljaju mnogo ja?im nego što jesu u stvarnosti, stoji izme?u ostaloga u rezoluciji Europskog parlamneta u kojoj se naglašava da i drugi autoritarni režimi u svijetu koriste sli?nu strategiju poput ove koje je razvio Kremlj.

U obra?anju parlamentarcima povjerenica za vanjske poslove Federica Mogherini je istaknula kako je “lažna istina” rije? 2016. godine u Oxfordskom rije?niku.

“Lažna istina opisuje situaciju gdje objektivne ?injenice imaju manji utjecaj na formiranje javnog mijenja od emocija ili osobnog uvjerenja. To je postojalo i ranije, ali posebno je postalo važno u doba interneta.

Znamo da kvaliteta informacija nije uvijek ono što je bitno za sadržaj. Društveni mediji nastoje promovirati sadržaje koji potvr?uju stavove korisnika, umjesto da ih poti?u na razmišljanje i propitkivanje stavova. Svi znamo koliko je to bitno u politi?kom kontekstu, uklju?uju?i i našu EU” , rekla je Mogherini.

Eruparlamentarci su upozorili da antieuropska propaganda može imati razli?ite forme i uklju?ivati tradicionalne medije, društvene mreže, školske programe, politi?ke stranke, kako one unutar EU, tako iI izvan nje. Zato je nužna strateška komunikacija na razli?itim nivoima, ist?e se u rezoluciji. Bitno je držati se ?injenica, ali istodobno shva?ati emocije i osobna uvjerenja gra?ana, smatra Mogherini.

“Imamo mnogo pozitivnih pri?a koje treba ispri?ati. One o borbi protiv korupcije, o pomirenju i ekonomskom rastu. Budu?nost Unije ?e ovisiti o našoj sposobnosti da ispri?amo te pri?e, objašnjavaju?i ?injenice i oživljavju?i vjeru u naš europski projekt”, poru?ila je.

Autorica izvještaja o antipropagandi prema EU, poljska zastupnica Anna Fotyga smatra da EU mora daleko više investirati i u kampanju za borbu protiv radikalizma u Evropi, jer “teroristi?ke grupe, ne samo da žele utjecati na mlade muslimane, ve? koriste?i brojna sredstva privla?e ljude raznih generacija i drugih vjera kako bi ih preobratili i radikalizirali.

“Teško je nositi se s time, ali na to smo spremni i potrebna je koordinirana europska akcija”, isti?e Fotyga.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!