EU i SE: 25 miliona za Zapadni Balkan i Tursku

12 Apr 2016

Inicijativa će podržati reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštitu prava ugroženih grupa i promociju politika za borbu protiv diskriminacije

Evropski komesar za proširenje i susedstvo Johanes Han i generalni sekretar Saveta Evrope Torbjorn Jagland sastali su se danas u Briselu povodom finalizacije inicijative za podršku zemljama Zapadnog Balkana i Turske.

“Zadovoljstvo nam je da najavimo da Evropska komisija i Savet Evrope pokre?u zajedni?ku inicijativu da pomognu partnerima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj da prevazi?u izazove u oblasti vladavine prava i ljudskih prava”, navodi se u zajedni?kom saopštenju Evropske unije i Saveta Evrope.

Han i Jagland su istakli da ?e inicijativa podržati reformu pravosu?a, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštitu prava ugroženih grupa i promociju politika za borbu protiv diskriminacije, što je klju?ni element poštovanja evropskih standarda.

Evropska komisija ?e obezbediti 20 miliona evra, a Savet Evrope pet miliona evra, kao podršku inicijativi na period od tri godine, navodi se u saopštenju.

Cilj inicijative EU i SE je ja?anje organizacionih i upravlja?kih kapaciteta kaznenih sistema, unapre?enje okvira za finansiranje politi?kih partija i organizacioni razvoj sudova, pomo? vlastima prilikom povra?aja sredstava proisteklih iz krivi?nih dela, uskla?ivanje sa novim me?unarodnim standardima o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma itd.

Osim toga, korisnici ?e na sopstveni zahtev mo?i da dobiju ekspertizu od Saveta Evrope za analizu zakonodavstva i savete o politikama, navodi se u saopštenju.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!