EU i OEBS: Pažljivo pratimo dešavanja na RTV

22 May 2016

Neophodno je obezbediti finansijsku i uređivačku nezavisnost javnih servisa

Delegacija Evropske unije u Srbiji i Misija OEBS-a u Srbiji danas su saopštili da sa pažnjom prate veliki broj personalnih promena u Radio televiziji Vojvodine (RTV).

“Koristimo ovu priliku da podsetimo na veliku odgovornosti koju RTV, kao javni servis, ima u obezbe?ivanju najviših standarda u o?uvanju javnog interesa”, navodi se u saopštenju i dodaje da javni servis treba da bude garant kvaliteta i raznovrsnosti programskog sadržaja i nepristrasnosti ure?iva?ke politike u skladu sa principima nezavisnosti obezbe?enim Zakonom o javnim medijskim servisima iz 2014. godine.

“RTV ima i dodatnu, veliku odgovornost da ispuni legitimna o?ekivanja nacionalnih manjina obezbe?ivanjem programa na manjinskim jezicima”, isti?u EU i OEBS.

EU i OEBS podse?aju na važnost stvaranja podsticajnog okruženja u Srbiji u kome sloboda govora može nesmetano da se ispoljava, kao i na važnost ja?anja nezavisnosti Regulatornog tela za elektronske medije radi snažnije podrške ure?iva?koj nezavisnosti medija, kao i na važnost obezbe?ivanja odgovaraju?eg finansijske i ure?iva?ke nezavisnosti javnih servisa.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!