EU i MMF: Grčkoj problem utaja poreza

26 Dec 2012

Prema izvještaju međunarodnih kreditora, pojedinci i kompanije su nagomilali 53 milijarde eura poreskog duga Vladi

Napori Gr?ke na suzbijanju bezo?nih utajiva?a poreza, kao što su ljekari i advokati, posustaju i moraju biti poja?ani, ukazano je u ponedjeljak objavljenom izvještaju Evropske unije i Me?unarodnog monetarnog fonda, prenosi Tanjug.

Atina je prikupila samo polovinu poreskog duga i provela manje od polovine poreske kontrole od one koju je trebalo da obavi u okviru cilja koji su joj postavili njeni inostrani kreditori, pokazalo je istraživanje me?unarodnih kreditora koje je obavljeno u novembru.

“Misija izražava zabrinutost zbog neaktivnosti vlasti i što slabi borba protiv utaje poreza od strane veoma bogatih stanovnika i pripadnika slobodnih profesija”, navedeno je u izvještaju.

Vlasti Gr?ke su do kraja septembra provele 440 provjera bogatih poreskih obveznika za koje se sumnja da izbjegavaju da pla?aju porez, a ovogodišnji cilj je 1.300 takvih kontrola.

Do sada je u Gr?koj prikupljeno oko 1,1 milijardu eura neizmirenih poreza, što je tako?er manje od ciljnih dvije milijarde eura.

Kreditori su pozvali vladu Gr?ke da pove?a naplatu poreza i da se koncentrira na slu?ajeve za koje postoji najviše izgleda da daju rezultat, prenijela je agencija Reuters.

Ljekari i advokati

“Ljekari i advokati su dobri primjeri za po?etak”, naveli su kreditori.

Utaja poreza je endemska bolest Gr?ke koja otežava vladi da poboljša svoje finansije u okviru sporazuma o me?unarodnoj pomo?i za spašavanje, vrijedne 240 milijardi eura.

U vrijeme nedovoljnog budžetskog prihoda i stroge štednje radi ostvarenja fiskalnih ciljeva u zemlji, ?ija je ekonomija ve? petu godinu u recesiji, vlada u Atini pove?ava poreze na zarade pripadnika srednje klase koji ne mogu da prikriju svoje prihode.

O?ekuje se da ?e gr?ki parlament poslije boži?nog prekida rada usvojiti novi poreski zakon ?iji je cilj pribavljanje oko 2,5 milijardi eura u sljede?e dvije godine, u okviru paketa strogih mjera radi uštede 13,5 milijardi eura, za kojim ?e uslijediti dugo odlagani zakon o suzbijanju utaje poreza.

Glavni uslov paketa me?unarodne pomo?i za spašavanje je unapre?enje gr?ke poreske uprave i pravosu?a.

Prema izvještaju me?unarodnih kreditora objavljenog u ponedjeljak, pojedinci i kompanije su nagomilali 53 milijarde eura poreskog duga vladi, što odgovara približno ?etvrtini bruto doma?eg proizvoda Gr?ke.

Od te sume je, me?utim, mogu?e naplatiti svega 15-20 posto, ukazali su EU i MMF, s obzirom da je veliki dio tih poreskih slu?ajeva zastario ili su dužnici ve? bankrotirali.

Prema listi utajiva?a poreza koja je objavljena prošle godine, najve?i poreski dužnik u Gr?koj je državna željezni?ka kompanija OSE.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!