Erdogan dao turskoj policiji veće ovlasti

05 Apr 2015

Kritičari strahuju da će turska policija zloupotrebljavati Zakon o sigurnosti, jer postoji 'kultura policijskog nasilja'

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan potpisao je u subotu zakon koji policiji daje goleme ovlasti, unato? snažnom protivljenju oporbe i organizacija za zaštitu ljudskih prava.

Protivnici zakona upozoravaju na mogu?u zlouporabu pove?anih ovlasti policije, me?u kojima je dopuštenje da obavljaju pretrese ku?a bez sudskog naloga, uhi?ene drže u 48-satnom pritvoru bez sudskog nadzora i mnogo lakše koriste vatreno oružje.

Erdogan je bio veliki zagovornik tog zakona, kojim se omogu?uje i pove?anje zatvorske kazne osobama koje su sudjelovale u prosvjedima ili se sukobile s policijom.

Ve?e ovlasti policiji

Turski Parlament prethodno je, usvajanjem novog Zakona o sigurnosti, koji policiji daje nove ovlasti kad je rije? o istragama i uhi?enjima, poru?io kako se radi o novim ovlastima u službi spre?avanja nasilnih protesta.

Kriti?ari strahuju da ?e policija te ovlasti zloupotrebljavati, jer, po njima, postoji “kultura policijskog nasilja” u Turskoj.

Novi Zakon o sigurnosti omogu?ava policiji da drži gra?ane u pritvoru i do 48 sati ako, kako navode, predstavljaju “ozbiljnu prijetnju javnom redu”.

Policija je, tako?er, dobila ve?e ovlasti i za korištenje vatrenog oružja u obrani protiv napada na zgrade, vozila i ljude na javnim mjestima.

Sada im je dozvoljeno pretraživati ljude i vozila bez prethodnog sudskog naloga, prenose mediji.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!