EP poziva supermarkete da ne bacaju hranu koja se ne proda

13 Jul 2015

U svijetu se svake godine baci 1,3 milijardi tona hrane, a na godišnjem nivou stvara se privredni gubitak od 750 miliona dolara, s negativnim posljedicama za okolinu

Evropski parlament pozvao je zemlje Evropske unije da što prije donesu zakone koje bi omogućili supermarketima da svu neprodanu hranu daju u humanitarne svrhe, umjesto da je bace.

U svijetu se svake godine baci 1,3 milijardi tona hrane, a na godišnjem nivou stvara se privredni gubitak od 750 miliona dolara, s negativnim posljedicama za okolinu.

Francuski parlament početkom maja odlučio je tome doskočiti tako što je izglasao zakon prema kojem trgovački lanci ne smiju više bacati i uništavati neprodane prehrambene proizvode. Supermarketi u Francuskoj svu neprodanu hranu koja je i dalje u jestivom stanju će, prema novom zakonu, morati donirati dobrotvornim organizacijama, a preostala hrana prerađivat će se ili u hranu za životinje ili u poljoprivredno gnojivo. Sada je to inicijativa i Evropske unije.

Evropski parlament unutar rezolucije o “cirkularnoj ekonomiji” prihvatio je amandman kojim se u državama Evropske unije podstiču zakoni koji bi omogućili distribuciju neprodane hrane prema dobrotvornim organizacijama.

“Ovo je tek prvi korak u borbi protiv bacanja hrane”, rekla je Angelique Delahaye, francuska predstavnica u Strasbouru, a koja je i predložila zakon.

Francuski lokalni vjećnik Arash Derambarsh koji je u Francuskoj i podstakao borbu protiv bacanja hrane naglasio je za portal Euroactiv kako sanja dan kada će taj zakon postati obveza za sve članice EU.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!