Enciklopedija rok muzike u Vojvodini 1963-2013

10 Feb 2014

Knjiga sadrži priču o preko 250 izvođača, kao i muzičkih urednika i novinara koji su svojim pisanjem ili govorenjem pomagali ovdašnjim muzičarima

U zrenjaninskom pozorišnom klubu “Zeleno Zvono” održana je promocija knjige “Ilustrovana enciklopedija rok muzike u Vojvodini 1963-2013″ autora Bogomira Bogice Mijatovi?a.

Mijatovi? je rekao da je veoma ponosan na “vojvo?ansku pri?u”, jer je, kako je naveo, izuzetno zanimljiva, a da je prilikom pisanja knjige i za njega bilo iznena?enja, posebno imaju?i u vidu broj i kvalitet onih koji su u?estvovali u stvaranju rok scene u Vojvodini.

“Zrenjanin je u ovoj knjizi, posle Novog Sada, apsolutno najzastupljeniji, ali ne zato što sam ja Bana?anin, ve? zato što je imao fantasti?nu scenu. Posebno sam impresioniran razli?itoš?u svih tih izvo?a?a u ovom gradu, ali i Vojvodini, jer je svako svoj i niko ni na koga ne li?i. Svako ima svoj pe?at”, rekao je Mijatovi?.

Kako je rekao, knjiga sadrži pri?u o preko 250 izvo?a?a, kao i muzi?kih urednika i novinara koji su svojim pisanjem ili govorenjem pomagali ovdašnjim muzi?arima. Svoje mesto našlo je i tridesetak zrenjaninskih grupa, mesta i ljudi, me?u kojima je i novinar ?or?e Vojnovi?.

Osim Mijatovi?a, na promociji govorili su i Andrej Bulovan, Dejan Popov i Predrag Novkovi?.

Knjiga “Ilustrovana enciklopedija rok muzike u Vojvodini 1963-2013” autora Bogomira Bogice Mijatovi?a je izašla iz štampe, a kao i predhodnu “NS rokopediju” i ovu knjigu objavila je izdava?ka ku?a Switch.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!