Elisa Helms: Nacionalizmi se takmiče da dokažu ko je veća žrtva

02 Jun 2017

“Široko je rasprostranjena patrijarhalna nacionalistička logika, u kojoj je narod prikazan kao muškarac, a teritorija kao žena koju treba braniti ili osvojiti”

Profesorica Centralnoevropskog univerziteta (CEU) iz Budimpešte Elisa Helms (Elissa) izjavila je danas u Novom Sadu da se svi nacionalizmi na Balkanu, ali i u mnogim drugim delovima sveta, baziraju na viktimizaciji i na takmi?enju u tome ko je ve?a žrtva, s ciljem da se izbegne odgovornost za po?injene zlo?ine.

“Uloga žrtve služi da bi se dokazala nevinost i moralna ?istota, a izbegla krivica za zlo?ine”, kazala je Elisa Helms na predavanju u Centralnoj zgradi Novosadskog univerziteta.

Prema njenim re?ima, muškarci su u takvom svetu prikazani kao ratnici i branitelji, dok su žene prikazane kao pasivne žrtve koje treba braniti.

“Široko je rasprostranjena patrijarhalna nacionalisti?ka logika, u kojoj je narod prikazan kao muškarac, a teritorija kao žena koju treba braniti ili osvojiti”, navela je Elisa Helms.

Govore?i o aktuelnoj migrantskoj krizi u Evropi, ona je ocenila da ljudi u Evropi, kada govore o kulturnim razlikama, zapravo u podtekstu govore o rasnim razlikama.

Tako?e, dodala je Elisa Helms, Evropa se ?esto doživljava samo kao zapadni delovi EU, dok se Balkan, ali i centralna i isto?na Evropa marginalizuju i stereotipizuju.

“Balkan se doživljava kao nasilan, patrijarhalan, kao podru?je kojim vladaju korumpirani politi?ari i šverceri”, kazala je Elisa Helms.

Prema njenim re?ima, u Evropi se migranti ?esto doživljavaju kao teroristi i kriminalci i prikazuju se kao samci, bez dece i porodica, koji ne mogu biti izbeglice, jer imaju pametne telefone i novac.

“Prema toj predstavi, muškarac migrant je skriveni islamski terorista”, kazala je Elisa Helms.

Dodala je da se u Evropi i seksualno nasilje ?esto povezuje sa migrantima, dok se o svakodnevnom seksualnom nasilju “belih ljudi” retko govori i piše.

Ocenila je da je Ma?arska “ekstremni slu?aj”, jer tamošnja vlada preduzima i represivne mere prema migrantima tvrde?i da oni nisu legitimne izbeglice i forsiraju?i kulturne i rasne razlike.

Elisa Helms je sociokulturalna antropološkinja i šefica je Odeljenja za rodne studije na CEU.

U svojim publikacijama Elisa Helms se bavi razli?itim aspektima ženskog aktivizma, rodno zasnovanog nacionalizma i postsocijalisti?ke i postratne tranzicije u Bosni i Hercegovini i u bivšoj Jugoslaviji.

Predavanje su organizovali Regionalni nau?ni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu.

(Autonomija) eli

Podelite ovu stranicu!