Elezović: Stav crkve neće biti prihvaćen u Skupštini

08 Feb 2009

Pitanje statuta Vojvodine, nakon što je SPC uputila pismo ?elnicima države i tražila od poslanika da ne glasaju za p…

Dušan Elezovi? (foto: Gra?anski list)Pitanje statuta Vojvodine, nakon što je SPC uputila pismo ?elnicima države i tražila od poslanika da ne glasaju za predlog statuta, ponovo je u centru pažnje javnosti i politi?kih partija. Predsednica skupštine Slavica ?uki?-Dejanovi?, na koju je pismo Sinoda i adresirano, odlu?ila je da ga prosledi skupštinskim odborima koji ?e odlu?iti o daljem postupanju.
U pismu koje je sveti arhijerejski Sinod SPC, povodom predloga statuta Vojvodine, poslao predsedniku, premijeru i predsednici Skupštine, Sinod poziva poslanike da uskrate podršku predlogu statuta Vojvodine. Predstavnici Vojvodine, pozivaju?i se ustav podse?aju da je crkva jasno odvojena od države.
“I Ustavom Republike Srbije i zakonima Republike Srbije jasno je definisano da je Srbija sekularna država i da su država i crkva potpuno odvojene. Stoga je nejasna namera SPC da na takav na?in izlazi iz tih svojih duhovnih okvira i da se bavi stvarima kojima prosto nijedna crkva, a ne SPC ne bi trebalo da se bavi. Ukoliko SPC želi da se bavi politikom, zna se na koji na?in se bavi politikom, neka kandiduje svoje ?lanove”, poru?uje Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
“Ono u šta sam ja apsolutno uveren je to da poziv na neprihvatanje statuta Vojvodine koje je u tom obra?anju prakti?no upu?eno iz SPC ne?e biti, siguran sam, prihva?en u Skupštini iz prostog razloga što je poznato da su u Srbiji crkva i država odvojeni i da ne postoji mogu?nost mešanja crkve, bez obzira da li je Srpska pravoslavna ili neka druga, u rad države i državnih organa“, o?ekuje Dušan Elezovi?, predsednik vojvo?anskog odbora Demokratske stranke.
Profesor bogoslovije Radovan Bigovi? me?utim naglašava da crkva ima pravo, kao i svaki pojedinac da izrazi svoj stav, a da je status Vojvodine veoma bitno pitanje.
“Svi gra?ani jedne države imaju pravo i slobodu da iskažu svoj stav i svoje mišljenje, posebno o tako važnim pitanjima kao što je jedan tako važan pravni akt i to se ne može nikome osporiti to pravo. Zna?ilo bi da imate jedan sloj gra?ana koji su diskriminisani”, smatra Bigovi?.
Politi?ki analiti?ar Zoran Stojiljkovi? kaže da crkva, kao i svaki u?esnik civilnog društva ima legitimno pravo da se izjasni o za državu i društvo bitnim pitanjima. On me?utim kaže da u pismu Crkve postoje i problemati?ni elementi.
“Problemati?na su dva elementa. Ultimativni ton u kom iznose svoj stav, bez dodatne argumentacije, i spisak adresa na koje Sinod SPC upu?uje svoj stav, koji je malo stav bez priziva, što nije karakteristika društveno-civilnih organizacija”, smatra on.
“I drugi momenat koji je problemati?an i rizi?an i za samu SPC je to što se ta poruka upu?uje, a da to može uneti elemente razdora. Radi se recimo o vernicima pravoslavne crkve u Vojvodini“, ocenjuje Stojiljkovi?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!