Elezović: Nema podela u DS-u oko Statuta Vojvodine

19 Feb 2009

Predsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke (DS) Dušan Elezovi? izjavio je da u toj stranci ne postoje podel…

Dušan Elezovi? (foto: Gra?anski list)Predsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke (DS) Dušan Elezovi? izjavio je da u toj stranci ne postoje podele oko teksta novog Statuta Vojvodine.
Elezovi? je za današnji novosadski Dnevnik rekao da je uveren da ?e statut i zakon o nadležnostima Vojvodine biti usvojen u republi?kom parlamentu “najkasnije do sredine marta”.
“Ne postoje nikakve podele unutar DS-a po pitanju statuta, niti u tom pogledu postoje bilo kakvi problemi unutar vladaju?e koalicije na republi?kom nivou vlasti”, kazao je Elezovi?.
Dodao je da ne o?ekuje nikakve probleme ni prilikom utvr?ivanja “pravnih i tehni?kih” korekcija predloženog statuta u pokrajinskom parlamentu, uprkos protivljenju nekih stranaka da se vojvo?anski poslanici ponovo izjašnjavaju o predlogu koji su usvojili sredinom oktobra prošle godine.
Najavio je da ?e se Skupština Vojvodine o “pravno-tehni?koj redakciji statuta” izjašnjavati krajem februara ili po?etkom marta, odnosno ?im bude usvojen predlog zakona o nadležnostima pokrajine.
Elezovi? je objasnio da ne?e biti suštinskih izmena teksta statuta, ve? ?e do?i samo do tehni?ko-jezi?ke i pravne redakcije teksta statuta.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!