Elektrovojvodina: Niska cena struje onemogućava investicije

23 Dec 2010

Paritet cena energenata nije adekvatan, zbog čega se može očekivati dalje korišćenje električne energije za grejanje domaćinstava i samim tim povećanje računa.

Postoje?a cena elektri?ne energije u Srbiji omogu?ava jedino pokri?e proste reprodukcije i finansiranje samo dela najneophodnijih investicija, izjavio je danas pomo?nik direktora Elektrovojvodine Petar Zagor?i?.

Zagor?i? je na novogodišnjem prijemu za novinare rekao da kroz postoje?u cenu ne može da se zapo?nu investicije za rastu?u potrošnju struje u narednom periodu, niti za ve?e zahvate u modernizaciji mreže.

Najavio je da ?e preduze?e u 2011. godini uložiti oko 1,2 milijarde dinara u održavanje, a u investicije 2,2 milijarde dinara.

On je ocenio da paritet cena energenata nije adekvatan, zbog ?ega se može o?ekivati dalje koriš?enje elektri?ne energije za grejanje doma?instava i samim tim pove?anje ra?una.

Zagor?i? je naveo da ?e Elektrovojvodina nastaviti sa isklju?enjima neurednih platiša, jer je to osnovna mera za postizanje odgovaraju?e naplate elektri?ne energije.

Najavio je da ?e prema kupcima koji se sami uklju?uju u mrežu nakon što ih radnici Elektrovojvodine isklju?e, biti primenjene posebne mere kako bi se onemogu?ilo da se ponovo sami priklju?e, a za najteže ?e se sprovoditi i mere izmeštanja mernog mesta.

Ocenio je da ?e složena naplata i dalje biti prisutna kod “budžetskih korisnika” i kod preduze?a u procesu restrukturiranja i najavio da ?e Elektrovojvodina ove slu?ajeve rešavati u saradnji sa nadležnim ministarstvima u Vladi Srbije.

Najavio je i dodatne mere protiv kradljivaca elektri?nme energije i podsetio da je re? o krivi?nom delu, koje ugrožava sve kupce struje.

U pore?enju sa 2009. godinom, Elektrovojvodina je isporu?ila za 3,77 odsto više elektri?ne energije potroša?ima, naveo je Zagor?i?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!