Elektronska skupština od iduće godine u opštini Kikinda

27 Dec 2012

Uvođenje elektronske skupštine doprineće ujednačavanju stepena razvijenosti lokalnih zajednica u Vojvodini

Zamenik pokrajinskog sekretara za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Duško Radakovi? (nekadašnji predsednik Skupštine opštine Kikinda) i zamenik predsednika Opštine Miloš Latinovi?, potpisali su ugovor o dodeli sredstava opštini Kikinda koja je u?estvovala na konkursu za sufinansiranje projekata koji doprinose boljem upravljanju i radu lokalnih samouprava.

Opština Kikinda konkurisala je sa projektom “Elektronsko glasanje”, za koji je dobila nešto više od 2,6 miliona dinara.

– Pokrajinski sekretarijat ?e i naredne godine finansirati strateške planove opština i gradova kao što su otvaranje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, uslužne centre, uvo?enje “Sistema 48″…  Podrža?emo sve projekte koji ?e poboljšati efikasnost lokalnih samouprava. Važno je da sve opštine imaju strateške i akcione planove koji nisu mrtvo slovo na papiru – poru?io je Radakovi? i podsetio da je na ovom konkursu odobreno oko 29,8 miliona dinara za 23 vojvo?anske opštine i grada.

Zahvaljuju?i na odobrenim sredstvima, predsednica lokalnog parlamenta ?ur?ina Jerinki? konstatovala da je opština i ranije dobro sara?ivala sa Radakovi?em, dok je obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

– Uvo?enje elektronske skupštine doprine?e ujedna?avanju stepena razvijenosti lokalnih zajednica u Vojvodini. Nama ?e omogu?iti efikasniji i kvalitetniji rad skupštine. Tu je i finansijski momenat, jer ?e materijal za skupštinska zasedanja i pozivi za zasedanja, biti dostavljeni u elektronskoj formi – objasnila je Jerinki?.

(Saša Urošev, Kikindske)

Podelite ovu stranicu!