Ekonomski šizofreničari!

02 Jan 2014

Vest glasi ovako: Ministarstvo pravde i državne uprave Srbije usvoji?e 2014. godine Strategiju za razvoj finansijs…

Vest glasi ovako: Ministarstvo pravde i državne uprave Srbije usvoji?e 2014. godine Strategiju za razvoj finansijskih istraga kojom se predvi?a i uvo?enje nove profesije – ekonomski forenzi?ar!

Podelite ovu stranicu!