Ekonomija glavna tema Obaminog govora o stanju Unije

14 Feb 2013

Tokom obraćanja predstavnicima oba doma Kongresa predsedniik Obama povezivao ekonomiju sa drugim apektima svoje zakonodavne agende

Kao što se i o?ekivalo, najve?u pažnju u prvom govoru o stanju Unije u okviru svog drugog predsedni?kog mandata, Barak Obama je posvetio ekonomiji i stvaranju novih radnih mesta, ali je bilo re?i i o drugim temama – pre svega kontroli naoružavanja gra?ana, imigraciji i spoljnoj politici.

Ispunjavaju?i svoju ustavnu obavezu – obra?anjem prisutnima na zajedni?koj sednici oba doma Kongresa, ameri?ki predsednik Barak Obama izneo je planove da oživi ekonomiju pokretanjem – kako se izrazio – “pravog motora ekonomskog rasta Amerike“ — sve ve?e i uspešnije srednje klase.

Naš nedovršeni zadatak jeste da ponovo uspostavimo osnovnu nagodbu na kojoj je ova zemlja izgra?ena – ideju da ukoliko radite vredno i ispunjavate svoje obaveze, možete da napredujete, bez obzira na to odakle ste, kako izgledate i koga volite“.

U okviru brojnih ekonomskih predloga, Obama je izme?u ostalog pozvao na pove?anje zakonom propisane minimalne nadnice sa trenutnih 7 dolara i 25 centi na 9 dolara na sat. Pored toga izneo je planove za ubrzavanje infrastrukturnih projekata, promociju proizvodnje i poboljšanje obrazovanja – pre svega u oblasti matematike i prirodnih nauka, kao i razvoj alternativnih izvora energije.

Dozvolite mi da ponovim – ništa od onoga što predlažem ve?eras ne bi trebalo da pove?a naš deficit ni za jedan jedini cent. Nije nam potrebna ve?a vlada, ve? pametnija vlada koja odre?uje prioritete i investira u sveobuhvatni ekonomski rast“.

Da bi se smanjio ogromni nacionalni dug, koji iznosi 16 hiljada milijardi dolara, Obama je zatražio uravnoteženi plan koji sadrži i smanjenje potrošnje, ali i nove prihode od poreza, koji bi se dobili zatvaranjem „rupa“ u zakonu i ukidanjem odre?enih poreskih olakšica.

Ameri?ki narod zaslužuje poreski zakon koji pomaže malim i srednjim preduze?ima da provode manje vremena popunjavaju?i komplikovane formulare, a više vremena proširuju?i biznis i zapošljavaju?i; poreski zakon koji osigurava da milijarderi sa svojim veštim knjigovo?ama ne mogu da plate manju poresku stopu, nego njihove vredne sekretarice; poreski zakon koji oporezuje one koji šalju poslove van zemlje i daje olakšice biznisima i proizvo?a?ima koji otvaraju radna mesta ovde u Americi“.

Tokom svog govora Obama je povezivao ekonomiju sa drugim apektima svoje zakonodavne agende. Govore?i o zakonskom predlogu o borbi protiv oružanog nasilja, Obama je podsetio da je, od decembarskog masakra u osnovnoj školi u Njutaunu više od hiljadu Amerikanaca ubijeno iz vatrenog oružja, me?u kojima i 15-godišnja Hadija Pendlton, koja je samo nedelju dana pre pogibije sa školskim orkestrom nastupala na njegovoj inauguraciji.

Hadijini roditelji Nejt i Klio su ve?eras u ovom domu, zajedno sa više od dvadeset Amerikanaca ?ije je živote razorilo oružano nasilje. Oni zaslužuju glasanje o tome. Gebi Gifords zaslužuje glasanje. Porodice iz Njutauna zaslužuju glasanje. Porodice iz Aurore zaslužuju glasanje. Porodice iz Ouk Krika, i Tusona i Blekberga i bezbroj drugih zajednica koje je pogodilo oružano nasilje – oni zaslužuju jednostavno glasanje.“

Predsednik je tako?e razmotrio i druge prioritete – pre svega predlog sveobuhvatne imigracione reforme, uz ocenu da je ameri?ka ekonomija snažnija kada se koristi talenat i inovativnost imigranata, a osvrnuo se ni a neophodnost suo?avanja sa klimatskim promenama.

I dok je najve?i deo svog obra?anja Obama posvetio ekonomiji i otvaranju radnih mesta, ameri?ki predsednik tako?e je najavio plan da u narednih godinu dana – u sklopu pruiprema za potpuno povla?enje do kraja 2014. godine – iz Avganistana povu?e još 34 hiljade vojnika, što je skoro polovina sadašnjeg kontingenta, koji je na vrhuncu rata iznosio ?itavih 100 hiljada pripadnika ameri?kih oružanih snaga.

Obama je tako?e osudio poslednju nuklearnu probu Severne Koreje i ponovio poziv za smanjenje nuklearnog naoružanja širom sveta.

U odgovoru Republikanske stranke senator sa Floride Marko Rubio – potencijalni predsedni?ki kandidat na narednim izborima 2016 – kritikovao je Obamu, rekavši da se suviše oslanja na vladu, a nedovoljno na sistem „slobodnog preduzetništva“ koji – kako je rekao – oduvek bio izvor prosperiteta srednje klase.

Pored Rubija, odgovor na Obamino obra?anje – u ime pokreta „?ajanka“ – uputio je senator iz Kentakija Rend Pol.

(Braca ?or?evi?, VOA)

 

Podelite ovu stranicu!