Ekolozi: Za uništavanje tiskog cveta samo opomena

14 Mar 2015

Na osnovu Zakona o zaštiti prirode ovu vrstu zabranjeno je na bilo koji način ugrožavati

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije kritikovalo je odluku kanjiškog odeljenja Prekršajnog suda u Senti, koji je proglasio V.K. iz Kanjiže odgovornim za uništavanje strogo zaštićene vrste, ali mu je izrekao samo opomenu.

U saopštenju tog Društva se navodi da su njegovi članovi 11. juna prošle godine na Tisi kod Kanjiže primetili da se masovno uništavaju jedinke strogo zaštićene vrste tiskog cveta (Paligenia longicauda), jednog od najređih insekata u Srbiji, sa samo nekoliko staništa duž Tise i Tamiša. Ovu vrstu, dodaje se, na osnovu Zakona o zaštiti prirode, zabranjeno je na bilo koji način ugrožavati.

“Više pecaroša su mrežicama toga dana bezobzirno hvatali tiske cvetove tokom rojenja, pre parenja i polaganja jaja. Tokom tih aktivnosti V.K. je priveden u policiju i protiv njega je Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine podnela prekršajnu prijavu”, objašnjava se u saopštenju Društva za zaštitu ptica Srbije.

U njemu se ističe da se nakon “razočaravajuće presude” donete sredinom jula prošle godine inspektor zaštite životne sredine u tri navrata žalio novosadskom odeljenju Prekršajnog apelacionog suda, smatrajući da neće biti postignuta svrha kažnjavanja, te da preblaga presuda neće uticati preventivno na sve potencijale počinioce ovakvog i sličnih dela. U februaru ove godine Prekšajni apelacioni sud doneo je presudu kojom se žalba odbija, a potvrđuje opomena.

“Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije biće i ove godine posvećeno monitoringu rojenja tiskog cveta, koje se očekuje početkom juna, a na lice mesta pozvaće i odgovarajuću inpekciju i policiju, kako bi se ovakve bezobzirnosti predupredile. Ipak, ornitolozi smatraju da je preblaga kazna ustvari izostanak kazne, čime se poništavaju brojni i teški napori u zaštiti prirode koje ovo Društvo već više od četvrt veka sprovodi”, poručili su aktivisti.

Ovakvom “kaznom”, ocenili su, daje se vetar u krila onima koji organizovano uništavaju tiski cvet tokom rojenja.

“Sud je, takođe zanemario činjenicu da je tiski cvet zaštićen Bernskom konvencijom o zaštiti divlje flore i faune i prirodnih staništa, koju je Srbija potpisala još 2007, ali i da se strogo štiti Direktivnom Evropske unije o zaštiti staništa i divlje flore i faune. Svakako, time se ohrabruju i oni koji ovaj potiski turistički brend ne žele u svojoj sredini, te ovaj problem daleko prevazilazi lokalni okvir”, navodi se u njihovom saopštenju.

To Društvo apelovalo je da se prilikom prijava u kojima se navode ugrožavanja strogo zaštićenih vrsta konsultuju i za svedoke pozivaju stručnjaci koji se tim vrstama posvećeno bave, posebno stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!