Ekološka katastrofa u Srbobranu

09 Sep 2016

Talas zagađene vode došao je sada već i nekoliko kilometara nizvodno, sve do mesta Turija

Velike koli?ine uginule ribe i rakova, pluta Velikim ba?kim kanalom kod Srbobrana, a prema re?ima predstavnika Ekološkog pokreta Srbobrana Dragana Kurja?kog, talas zaga?ene vode došao je sada ve? i nekoliko kilometara nizvodno, sve do mesta Turija.

Kako je Kurja?ki rekao za agenciju Beta, preživeli rakovi masovno beže iz vode, a riba koja je još uvek živa teško diše.

Uzrok ove ekološke katastrofe još uvek nije poznat, a prema mišljenju Kurja?kog, verovatno se radi o tome da je neko industrijsko postrojenje pustilo u Veliki ba?ki kanal otpadne vode, sa ?ime je ovaj deo kanala ve? imao probleme.

“Neko je pustio nešto u kanal i to davi ribu i rakove. To se stalno dešava iznova i onda zataškava. EU nam daje pare za pre?išta?e, umest da nam da da napravimo jedan lep, dobar zatvor i da se ti ljudi koji ovo rade konstatno zatvore, jer druga?ije ne vredi”, kazao je Kurja?ki.

Sa lica mesta je potvr?eno da je ribo?uvarska služba na kanalu, da obilazi ?amcima obalu, kako bi upozorila eventualne pecaroše da tu ribu ne hvataju i ne distribuiraju na tržište.

Kurja?ki je apelovao na vlasti da ne prebacuju odgovornost, a na gra?ane da ne kupuju tu ribu, koja može doneti zdravstvene probleme.

“Posle ?emo svi da pla?amo le?enje od karcinoma i bolesti, jer sve to ima posledice po zdravlje i o tome niko ne vodi ra?una. Jedna je stranka na vlasti od lokala, preko pokrajine do republike. Sada više ne mogu prebacivati odgovornost na nekog drugog i govoriti da je neko drugi nadležan. Problem treba rešiti, jer je svake godine isto, vode Vojvodine naplate kazne, i ništa se ne promeni”, dodao je on.

Javno vodoprivredno preduze?e Vode Vojvodine saopštilo je danas da su stru?ne službe tog preduze?a a terenu i da “ pažljivo prate situaciju na kanalu DTD nizvodno od Srbobrana”, gde je još ju?e prime?ena ošamu?ena riba, koja zbog manjka kiseonika isplivava na površinu vode.

Iako meštani tvrde da je u pitanju ogromna koli?ina, iz Vode Vojvodine su saopštili da “ima i sporadi?nih primeraka uginule ribe”.

O svemu su obaveštene nadležne isnpekcije, a uzeti su i uzorci vode na tri mesta. Pumpanjem ve?ih koli?ina ?iste vode iz pravca Kucure stanje ?e se popraviti, navode iz Voda Vojvodine, ali dodaku da to nije trajno rešenje.

“Dugoro?no rešenje usledi?e tek kada prestane konstantno zaga?enje kanalske mreže i kada kanal kroz Vrbas bude o?iš?en, jer zaga?enja iz tog dela kanala prouzrokuju probleme nizvodno”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!